Vahingonkorvaus

Vahingonkorvaus

Ankara vastuu ei edellytä huolimattomuutta

Liikennevakuutus on pakollinen – valvonta ja laiminlyönnin seuraukset

Sotilasvamman korvaaminen kuuluu valtiolle

Vahingonkorvaus: Syy-yhteys

Vahingonkorvaus: Isännänvastuu

Vahingonkorvaus: Korostettu huolellisuusvelvoite

Virkamies ja virasto: Vahingonkorvaus virkamiehen tai viraston virheestä

Vahinko: Esinevahinko, henkilövahinko ja taloudellinen vahinko

Vahingonkorvausoikeus: Täyden korvauksen periaate ja vahingonkorvauksen sovittelu

Vahingonkorvauslaki: Milloin se soveltuu?

Vahingonkorvaus: Surmatun läheisen henkinen kärsimys

Vahingonkorvaus: Pysyvä vika ja haitta

Vahingonkorvaus: Kosmeettinen haitta

Vahingonkorvaus: Kipu ja särky

Vahingonkorvaus: Henkinen kärsimys

Vahingonaiheuttaja: Korvausvastuu

Työntekijä ja virkamies: Korvausvastuu

Työnantajan vahingonkorvausvastuu: Työntekijän aiheuttama vahinko

Nuori, muu vajaavaltainen: Korvausvastuu

Julkisyhteisö: Korvausvastuu