Työoikeus, Virkasuhteet

Työoikeus, Virkasuhteet

Vuosiloma: työssäolon veroinen työaika

Vuosiloman pituus

Työsopimukseen sovellettava laki

Kohtuullisuusperiaate työsopimuksissa

Työsuhteen päättämissopimus

Kilpailukieltosopimus

Rekrytointikieltoehto työsopimuksissa

Työnantajan lisätyön tarjoamisvelvoite ja oppisopimuksen asema (KKO 2017:4)

Kunnallisen viranhaltijan irtisanominen

Virantoimituksesta pidättäminen – kunnallinen viranhaltija

Kunnallisen viranhaltijan irtisanomisajat

Lomauttaminen valtion virasta

Irtisanomisajat irtisanottaessa valtion virasta

Virkasuhteen päättäminen kollektiiviperusteella – valtion virka

Virkasuhteen päättäminen henkilöstä riippuvilla syillä – valtion virka

Virkavapaus valtion virasta

Virkasuhteen osapuolten velvollisuudet – valtion virka

Hakukuulutus valtion virkaan

Vapaa-ajalla tapahtunut rattijuopumus ei oikeuttanut työsopimuksen päättämiseen (TT:2014–179)

Virkakäsky ja sotilaskäsky hallinnossa

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!