ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Työoikeus, Virkasuhteet

Esittelijän virkavastuu – virkamies tai viranhaltija

Eduskunnan oikeusasiamies (EOA)

Virkamies: Virkamiehen kansallisuus

Takaisinottovelvollisuuden rikkomisesta maksettavan korvauksen verotus

Työnantajan velvollisuudet: Lisätyön tarjoamisvelvollisuus

Palkka: Palkan yksipuolinen alentaminen

Työsopimuksen pätemättömyys ja kohtuuttomuus

Työsuhde: Työntekijän syrjintä raskauden ja vanhemmuuden takia

Palkka: Palkkaturva

Palkka: Luontaisedut

Työsuhde: Työnantajan käskyt

Työvoiman vuokraus

Opintovapaa

Vuorotteluvapaa

Säästövapaa

Työsuhde: Työsuhteen ehtojen muuttaminen

Työsuojelu: Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta

Työsuhde: Alkoholin käyttö ja irtisanominen

Luottamusmiehen irtisanomissuoja

Luottamusmies ja sen valinta

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!