Työoikeus, Virkasuhteet

Työoikeus, Virkasuhteet

Liikkeen luovutus: Työsuhteen ja työehtojen säilyminen liikkeen luovutuksessa

Liikkeen luovutus: Mikä on liikkeen luovutus?

Sairausajan palkka

Palkanmaksu työsuhteen päättyessä

Palkan suuruus ja maksaminen

Määräaikainen työsuhde: Mikä on määräaikainen työsopimus?

Tarvittaessa töihin kutsuttavat työntekijät

Työsuhteen päättäminen: Yleistä

Työsopimuksen purkaminen

Vuokratyö

Osa-aikatyö ja sen edellytykset

Irtisanomisaika

Irtisanomisen toimittaminen

Koeaikapurku

Määräaikaisen työsopimuksen päättäminen

Työnantajan velvollisuudet, Uudelleensijoittaminen

Työnantajan takaisinottovelvollisuus

Työnantajan velvollisuudet, Koulutusvelvollisuus

Mitä tarkoitetaan “taloudellisilla ja tuotannollisilla irtisanomisperusteilla”?

Mitä ovat YT-neuvottelut?

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!