Työoikeus, Virkasuhteet

Työoikeus, Virkasuhteet

Miten yt-neuvottelut etenevät?

Milloin ei ole kyse tuotannollisista ja taloudellisista irtisanomisperusteista?

Kuinka kauan yt-neuvottelut kestävät?

Virkamies: Virkavaroitus

Virkamies: Virkamiehen yleiset velvollisuudet

Virkamies: Virkamiehen virkavapaa

Virkamies: Virkamiehen sivutoimet

Virkamies: Virkamiehen siirtäminen toisiin tehtäviin

Virkamies: Virkamiehen irtisanominen

Virka: Valtion virkamies

Virka: Määräaikainen virka

Viranomainen: Viranomaisen harjoittama syrjintä

Valtion virka: Valtion viran koeaika

Valtion virka: Julkisoikeudellinen virkasuhde

Työtehtävät: Työtehtävien jakaminen tai siirto

Työsuhde: Vastasaatavien kuittaaminen työsuhteessa

Työsuhde: Työtodistus

Työsuhde: Työsuojelu

Työsuhde: Työnantajan väliaikainen tulkintaetuoikeus

Työsuhde: Työehtosopimusten yleissitovuus

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!