Työsuhde

Työsuhde

Vuosiloma: työssäolon veroinen työaika

Vuosiloman pituus

Työsopimukseen sovellettava laki

Kilpailukieltosopimus

Rekrytointikieltoehto työsopimuksissa

Työnantajan lisätyön tarjoamisvelvoite ja oppisopimuksen asema (KKO 2017:4)

Työnantajan velvollisuudet: Lisätyön tarjoamisvelvollisuus

Työsopimuksen pätemättömyys ja kohtuuttomuus

Työsuhde: Työnantajan käskyt

Opintovapaa

Vuorotteluvapaa

Säästövapaa

Työsuhde: Työsuhteen ehtojen muuttaminen

Työsuojelu: Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta

Työsuhde: Alkoholin käyttö ja irtisanominen

Määräaikainen työsuhde: Mikä on määräaikainen työsopimus?

Tarvittaessa töihin kutsuttavat työntekijät

Vuokratyö

Osa-aikatyö ja sen edellytykset

Työtehtävät: Työtehtävien jakaminen tai siirto

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!