Virkasuhde

Virkasuhde

Kunnallisen viranhaltijan irtisanominen

Virantoimituksesta pidättäminen – kunnallinen viranhaltija

Kunnallisen viranhaltijan irtisanomisajat

Lomauttaminen valtion virasta

Irtisanomisajat irtisanottaessa valtion virasta

Virkasuhteen päättäminen kollektiiviperusteella – valtion virka

Virkasuhteen päättäminen henkilöstä riippuvilla syillä – valtion virka

Virkavapaus valtion virasta

Virkasuhteen osapuolten velvollisuudet – valtion virka

Hakukuulutus valtion virkaan

Esittelijän virkavastuu – virkamies tai viranhaltija

Eduskunnan oikeusasiamies (EOA)

Virkamies: Virkamiehen kansallisuus

Virkamies: Virkavaroitus

Virkamies: Virkamiehen yleiset velvollisuudet

Virkamies: Virkamiehen virkavapaa

Virkamies: Virkamiehen sivutoimet

Virkamies: Virkamiehen siirtäminen toisiin tehtäviin

Virkamies: Virkamiehen irtisanominen

Virka: Valtion virkamies

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!