Ulosotto, Konkurssi, Velkajärjestely

Ulosotto, Konkurssi, Velkajärjestely

Takaisinsaantiasiassa toimivaltainen tuomioistuin

Kenellä on oikeus vaatia takaisinsaantia?

Takaisinsaantiajan määrittäminen: Määräpäivä

Yrityssaneeraus: Yrityksen saneerausmenettely

Yrityssaneeraus: Yleistä

Yksityishenkilön velkajärjestely käytännössä

Velkajärjestely: Yleistä

Velkajärjestely: Yksityishenkilön velkajärjestely

Velkajärjestely: Velkajärjestelyn selvittäjä

Velkajärjestely: Velkajärjestelyn myöntäminen

Velkajärjestely: Velkajärjestelyn hakeminen ja alkaminen

Velkajärjestely: Velkajärjestelyn edellytykset

Velkajärjestely: Vahvistettu maksuohjelma

Velkajärjestely: Takaus- ja vakuusvastuu, järjestely

Velkajärjestely: Mitä velkajärjestelyssä tapahtuu?

Velallisen oikeus hakea maksuohjelman raukeamista suoritustuomion vanhentumisen vuoksi

Ulosottomenettelyn ulottuvuus

Omaisuuden ulosmittaus

Ulosotto: Verojen ulosotto

Ulosotto: Varojen tilitys velkojille

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!