Ulosotto, Konkurssi, Velkajärjestely

Ulosotto, Konkurssi, Velkajärjestely

Ulosotto: Ulosottohakemus

Ulosotto: Ulosotosta valittaminen

Ulosotto: Ulosoton kohde

Ulosotto: Menettely, jossa velallinen pakotetaan maksamaan velkansa

Ulosmittaus: Ulosmittauksen kohde

Turvaamistoimet: Turvaamistoimi vaatimusten toteuttamiseksi

Asunto: Asunnon pakkohuutokauppa

Takaisinsaanti: Omaisuuden palauttaminen tai arvon korvaaminen

Konkurssipesä: Maksujen peräyttäminen konkurssipesään

Konkurssi: Perinnöstä luopuminen perillisen ollessa konkurssissa tai ulosmittauksen kohteena

Konkurssipesä: Konkurssipesän omaisuus

Konkurssipesä: Konkurssipesän hallinto

Konkurssi: Omaisuuden määräysvallan menetys konkurssissa

Konkurssi: Mitä konkurssilla tarkoitetaan?

Konkurssi: Konkurssiin hakeminen

Konkurssi ja velat: Velkojien maksunsaantijärjestys

Konkurssi ja velat: Velkojen maksuvelvollisuus konkurssin jälkeen

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!