Velat ja vakuudet

Velat ja vakuudet

Kiinteistön panttaus

Lupa velallisen vaihdokseen on edellytys velallisen vaihtumiselle

Mikä on arvopaperi?

Pankkitakaus auttaa velallista ja tuo turvaa velkojalle

Kovenantti on luottosopimuksen erityisehto

Kestosuoritussuhde sitoo kertasuoritusta pidempään

Kanssavelallinen on yhteisvastuussa velasta

Jaolliset ja jaottomat suoritukset

Julkisyhteisötakaus takauksen muotona

Hyvä perintätapa on määritelty laissa

Saatavalle maksettava korko

Alin tarjous pakkohuutokaupassa

Velkakirja: Mitkä ovat heikot ja vahvat väitteet?

Kiinteistön kiinnittäminen

Vierasvelkapanttaus: Panttaus ja takaus

Pantti: Maksu pantista päävelan erääntyessä

Panttaussitoumus: Panttikirja

Kiinteistö: Kiinteistön velan vakuus

Kiinteistö: Kiinteistön lakisääteinen panttioikeus

Velkakirja: Tavalliset velkakirjat

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!