Velat ja vakuudet

Velat ja vakuudet

Velkakirja: Mitä velkakirjalla tarkoitetaan?

Velkakirja: Juoksevat velkakirjat

Yksipuolinen tuomio riidattomiin velkoihin

Viivästyskorkojen sovittelu

Velka riita-asiana

Velan perintä

Vanhentunut velka

Perintä ja kulut

Maksuvaikeudet

Yksityistakaaja: Takaajan huono kohtelu

Yksityistakaaja: Päävelan suorittaminen yksityistakaajan oikeus

Velkojan vaihdos: Takaajan asema velkojan vaihdoksessa

Velan ehdot: Velan ehtojen muutos kuulematta takaajaa

Täytetakaus: Täytetakauksen erääntyminen

Takautumissaatava: Takautumissaatavan vanhentumisuhka

Takautumisoikeus: Takautumisoikeuden nojalla suoritus toiselta takaajalta

Takausvelka: Takausvelan ennenaikainen maksu

Takaus: Yleistakaus

Takaus: Toissijaisen takaus ja omavelkainen takaus

Takaus: Takausvelka

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!