Velat ja vakuudet

Velat ja vakuudet

Takaus: Takaus ja vierasvelkapanttaus

Takaus: Takauksen vanhentuminen

Takaus: Takauksen sovittelu, takausvastuu

Takaus: Riittävät tiedot ennen takausta

Takaus: Mitä takauksella tarkoitetaan?

Takaajan vastuu: Takaajan vastuu, kun velanmaksu peräytyy konkurssipesän takaisinsaannissa

Takaajan vastuu: Takaajan vastuu velkojan luopuessa jostain vakuudesta

Takaajan asema: Takaajan asemasta vapautuminen, uusi vakuus tai takaus

Takaaja: Takaajien keskinäiset suhteet

Takaaja: Takaajan vastuu velasta, jos velkoja laiminlyö saatavan valvonnan

Takaaja: Takaajan vastuu

Takaaja: Takaajan oikeus saada tiedot velallisen maksukyvystä

Takaaja: Eräännyttämistoimi ja määräaika

Vakuusarvo: Omaisuuden vakuusarvo

Takaus: Henkilötakaus vai käteistakaus

Lainan vakuudet: Lainanotto ja vakuudet

Asuntolainan vakuus: Asunto-osakkeen lainan vakuudet

Asuntolaina: Asuntolainan valtiontakaus

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!