Vero-oikeus

Vero-oikeus

Kotitalousvähennys

Veromenettely; Muutoksenhaku

Ulkomaan työskentelyn verotus

Siirtohinnoittelu

Verosuunnittelu; Verosuunnittelun ja veronkierron raja

Verovelvollisen kotipaikka; määräytyminen

Vähennyskiellot

Vähennykset arvonlisäverotuksessa

Arvonlisäverovelvollisuudesta vapaat: Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Verovelvolliseksi hakeutuminen

Arvonlisäverovelvollisuudesta vapaat: Uskonnolliset yhdyskunnat

Arvonlisäverovelvollisuudesta vapaat: Yleishyödylliset yhteisöt

Arvonlisäverovelvollisuudesta vapaat: Vähäinen toiminta

Verokanta 10 %

Verokanta 14 %

Miksi arvonlisäveroa kerätään?

Mikä on arvonlisävero?

Lahjaveron määrä

Velvollisuus maksaa lahjavero

Lahjaverosta vapaa omaisuus