Yhteisö- ja yritysoikeus

Yhteisö- ja yritysoikeus

Ammatinharjoittajan kirjanpitovelvollisuus

Avoimen yhtiön rakenne

Avoimen yhtiön pääoma

Käyttöomaisuuden hankintamenon jaksottaminen elinkeinotoiminnassa

JHT-tilintarkastaja -nimitys osoittaa erikoispätevyyttä

KHT-tilintarkastaja – nimitys osoitta pätevyyttä

HT-tilintarkastaja hyväksytään seuraavasti

Tilintarkastusvelvollisuus on keino valvoa yritysten taloutta

Pörssiyhtiön tilintarkastaja

Emoyhtiö

Elinkeinotulo – menon jaksottaminen

Veronalainen elinkeinotulo

Elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset

Avoin yhtiö on rekisteröitävä kaupparekisteriin

Avoimesta yhtiöstä eroamisesta sopiminen

Avoin yhtiö – yhtiösopimuksen vapaaehtoinen sisältö

Avoin yhtiö – yhtiösopimuksen vähimmäissisältö

Yhtiösopimuksen muuttaminen – avoin yhtiö

Yhtiösopimuksen kohtuullistaminen – avoin yhtiö

Avoimen yhtiön yhtiömiehen erityistehtävä