Aloittava yritys

Aloittava yritys

Avoin yhtiö – yhtiösopimuksen vapaaehtoinen sisältö

Avoin yhtiö – yhtiösopimuksen vähimmäissisältö

Avoimen yhtiön toimitusjohtaja

Avoimen yhtiön toiminimi

Avoimen yhtiön toimiala

Avoimeen yhtiöön sijoittaminen

Avoimen yhtiön perustaminen

Yritys: Yrityksen riskienhallinta

Yritys: Yrityksen markkinointi ja mainonta

Toiminimi: Vakiintunut ja rekisteröity toiminimi

Sähköinen kaupankäynti: Tietoverkoissa käytävä kauppa

Riskit: Riskilajit ja niiden tunnistaminen

Riski: Vahingon mahdollisuus

Riski: Sopimusriskit

Liiketoiminta: Liiketoiminnan riskianalyysi

Liike-elämä: Yhteistyö ja kumppanuus

Aloittava liiketoiminta: Riskien minimointi