Yhteisö- ja yritysoikeus

Yhteisö- ja yritysoikeus

Osakeyhtiö: Osakeyhtiön varojen käyttö

Osakeyhtiö: Osakeyhtiön tilintarkastajan tehtävät

Osakeyhtiö: Osakeyhtiön tilintarkastajan pakollisuus

Osakeyhtiö: Osakeyhtiön tilintarkastajan esteellisyys

Osakeyhtiö: Osakeyhtiön tilintarkastaja

Osakeyhtiö: Osakeyhtiön tilinpäätösasiakirjat

Osakeyhtiö: Osakeyhtiön selvitystila ja purkaminen

Osakeyhtiö: Osakeyhtiön perustaminen

Osakeyhtiö: Osakeyhtiön osakepääoman korottaminen

Osakeyhtiö: Osakeyhtiön osakepääoma

Osakeyhtiö: Osakeyhtiön lähipiiri

Osakeyhtiö: Osakeyhtiön konkurssi

Osakeyhtiö: Osakeyhtiön jakautuminen

Osakeyhtiö: Osakeyhtiön hallitus ja johto

Osakeyhtiö: Osakeyhtiön hallituksen jäsenen eroaminen

Osakeyhtiö: Osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuu

Osakeyhtiö: Osakeyhtiön fuusio, sulautuminen

Osakeyhtiö: Osake, osakekirja ja osakasluettelo

Osakepääoman korottaminen: Osakkeiden merkintäetuoikeus

Konserni: Mitä konsernilla tarkoitetaan?

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!