Ympäristö, Asuminen ja liikenne

Ympäristö, Asuminen ja liikenne

Poromerkki ja mitä se kertoo

Poronhoidon merkkipiiri

Paliskunnan kokouksessa päätetään sääntömääräisiä ja muita asioita

Paliskunnan kokouksen päätöksenteko

Paliskunnan perustaminen poronhoitoa varten

Poronhoitoalue

Rikesakot ja päiväsakot – mitä eroja sakoilla on?

Viranomaisen talteenotto-oikeus – kalastuslaki

Saaliintarkastusoikeus kalastuksenvalvonnassa

Milloin kala on vapautettava? – kalastusrikkomus ja -rikos

Rauhoitetut kalat ja pyyntimitat määritellään asetuksella

Yleiskalastusoikeuden rajoittaminen

Kalastukseen käytettävien pyydysten merkintä

Kielletyt kalastustavat

Yleiskalastusoikeus

Kuolleena löydetty riistaeläin kuuluu yleensä metsästysoikeuden haltijalle

Moottorikäyttöisen kulkuneuvon käyttö metsästyksessä

Ampumakoe metsästyksen edellytyksenä

Metsästysvuokrasopimus

Metsästysaseen kuljettaminen