ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset:
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Elatustuen takaisinmaksuvelvollisuus

Elatustuen takaisinmaksuvelvollisuus

Elatustuen takaisinmaksuvelvollisuus on elatusvelvollisella, eli sillä lapsen vanhemmalla, joka ei ole suorittanut hänen maksettavaksi vahvistettuja elatusapueriä.

Elatustuen takaisinmaksuvelvollisuus syntyy sen jälkeen, kun elatusapua maksamaan velvollinen vanhempi laiminlyö elatusavun maksamisen ja sen seurauksena elatukseen oikeutettu hakee Kelalta elatuksen vähimmäismäärää, elatustukea. Takaisinmaksuvelvollisuus kohdistuu siis Kelalle, ei elatusavun saajalle. Elatustuki on yhteiskunnan antama vähimmäissuoja elatusapuun oikeutetulle sitä vastaan, että elatusvelvollinen ei hoida velvollisuuksiaan. Takaisinmaksun perinnän hoitaa siis Kela, ei elatusavun saaja. Takaisinmaksuvelvollisuus ei kohdistu elatusapuun, vaan sen sijasta Kelan toimesta maksettuun elatustukeen. Elatustuen maksamisen jälkeen kansaneläkelaitokselle syntyy siis takautumissaatava.

Kansaneläkelaitos voi periä elatusvelvolliselta kaikki maksamatta olevat elatusapuerät viivästyskorkoineen. Perintää voidaan jatkaa niin kauan kuin takautumissaatavaa on jäljellä. Elatusapua voidaan periä ulosottotoimin, ellei elatusvelvollinen maksa elatusapua vapaaehtoisesti. Mikäli elatusavun maksamatta jättäminen johtuu elatusvelvollisen maksukyvyttömyydestä, takautumissaatava voidaan jättää perimättä, jos elatusvelvollinen tekee tätä koskevan hakemuksen.