ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Huutokaupalla myytävät kiinteistöt

Huutokaupalla myytävät kiinteistöt myydään julkisella huutokaupalla (ns. pakkohuutokauppa), nettihuutokaupalla taikka muuten kuten vapaalla myynnillä.

Huutokaupalla myytävät kiinteistöt

Ulosmitattu omaisuus myydään ulosottomiehen toimittamalla julkisella huutokaupalla taikka muulla tavalla, kuten toimeksiannolla tai vapaalla myynnillä, esim. nettihuutokaupalla. Vapaa myynti edellyttää yleensä velallisen, velkojien ja muiden oikeudenhaltijoiden suostumusta. Vapaalla myynnillä tarkoitetaan ns. normaalia myyntiä vapailla markkinoilla normaalein myyntiehdoin. Vapaasta myynnistä voidaan käyttää myös termiä vapaa kauppa.

Huutokaupasta julkaistaan kuulutus sanomalehdessä, jotta kaikki huutokaupasta kiinnostuneet voivat saada siitä tiedon.

Huutokaupan luonteen mukaisesti ostotarjoukset huutokaupassa esitetään nostotarjouksina. Ulosottomies saa kuitenkin pyytää jo ennen huutokauppaa ostotarjouksia kirjallisesti, jotka sitten otetaan huutokaupassa huomioon nostotarjouksina. Käytännössä huutokauppa lähtee liikkeelle korkeimmasta tarjouksesta, joka on saatu kirjallisesti jo ennen huutokauppaa. Huutokaupalla myytävillä kiinteistöillä on, ulosoton luonteeseen liittyen, ennalta määritelty alin hyväksyttävä myyntihinta. Tällä halutaan estää se, että huutokaupassa ei myydä kiinteistöä kohtuuttomasti alle markkinahinnan. Näin voisi tapahtua, jos huutokauppaan ei olisi paljon osallistujia tai jos muutamat osallistujat keskenään sopisivat hinnoista. Kiinteistöstä tehtyä ostotarjousta ei siis saa hyväksyä, jos kauppahinta selvästi alittaa käyvän hinnan paikkakunnalla. Myös kiinteistökiinnitykset ja panttaukset saattavat estää tehdyn tarjouksen hyväksymisen, jos tarjous jää liian alhaiseksi.

Vaikka kauppahinta lähtökohtaisesti edellytetään maksettavaksi huutokauppatilaisuudessa, ei kiinteistön myynnissä voida tällaista aina edellyttää. Jotta kiinteistöjen myynti huutokaupalla onnistuu paremmin ja tuotto nousee ylöspäin, ulosottomies saa antaa tarvittaessa ostajalle maksuaikaa. Myynnistä kertyvät varat tilitetään velkojalle.

 

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!