ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset:
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Vertaileva mainos

Vertaileva markkinointi on sallittua

Vertaileva markkinointi tarkoittaa markkinointia, josta voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa kilpailija tai kilpailijan markkinoima hyödyke.Vertailevassa markkinoinnissa voidaan vertailukohtana käyttää useita kilpailijoita tai vain yhtä kilpailijaa. Omaa tuotetta voidaan verrata esimerkiksi alan yleiseen hintatasoon tai keskimääräiseen laatuun. Tällöin markkinoinnissa ei ole tunnistettavissa yhtäkään toimijaa erikseen, vaan verrokkina on ns. koko markkina. Vertailevan markkinoinnin tarkoituksena on osoittaa asiakkaille oman tuotteen paremmuus muihin vastaaviin markkinoilla oleviin tuotteisiin verrattuna.Jos omaa tuotetta verrataan johonkin tiettyyn toimijaan tai tuotteeseen, on markkinoinnin oltava rehellistä eikä se saa olla muutoin sopimatonta. Pääsääntönä voidaan pitää sitä, että omaa tuotetta voi kehua mutta kilpailevaa tuotetta ei saa haukkua tai mustamaalata. Kilpailijaan vertaaminen voi tapahtua myös epäsuorasti hyödyntämällä mielikuvia, joita kuluttajilla on tietystä kilpailijasta tai tuotteesta.