ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset:
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Kuolinpesän verotus

Kuolinpesän verotus toteutuu ensinnäkin osakkaiden perintöverotuksen kautta, mutta kuolinpesää voidaan verottaa myös itsenäisenä verovelvollisena.

Kuolinpesän verotus

Kuolinpesä on itsenäinen verotusyhtymä. Kuolinpesä on olemassa niin kauan, kunnes kuolinpesä tulee jaetuksi. Kuolinpesällä voi olla omia tuloja, omia menoja ja omia tulonhankkimisesta johtuvie menoja. Kuolinpesä voi ostaa, myydä, lahjoittaa, vuokrata ja tehdä muita oikeustoimia, joita yksityishenkilökin voi tehdä.

Kuolinvuoden verotus

Kuolleen henkilön kuolinvuoden verotus toimitetaan samalla tavalla kuin silloin, jos henkilö olisi elänyt vuoden loppuun asti. Tuloina verotetaan tulot, jotka henkilö sai verovuonna ennen kuolemaansa sekä tulot, jotka kuolinpesä sai kuolinvuonna henkilön kuoleman jälkeen. Verotuksessa myönnetään samat vähennykset, jotka kuolleelle henkilöllekin olisi myönnetty.

Kuolinvuotta seuraavien vuosien verotus.

Kuolinvuotta seuraavina vuosina kuolinpesää verotetaan erillisenä verovelvollisena. Kuolinpesä on siis oma verotusyksikkö. Jos kuolinpesällä on tuloja, esim. vuokratuloja, ne katsotaan kuolinpesän tuloksi eikä niitä siis jaeta verotuksessa osakkaiden tuloiksi.

Kuolinpesän verotus on periaatteessa samanlaista kuin henkilön verotus. Kuolinpesällä voi olla ansio- ja pääomatuloja sekä yritystuloa. Ansiotulojen verotus on progressiivista, kuten yksityishenkilölläkin ja pääomatuloista maksetaan vero normaalisti pääomatulon verotussäännösten mukaisesti. Pääomatuloja ovat ovat pesän omistaman varallisuuden tuottamat tulot, kuten vuokratulot ja puun myyntitulot.

Osakkaan kuolinpesästä saamaa tuloa ei veroteta hänen henkilökohtaisena tulonaan. Kuitenkin siinä tapauksessa, että kuolinpesä harjoittaa elinkeinotoimintaa, kuolinpesää aletaan verottaa yhtymänä sen jälkeen, kun kuolinvuoden päättymisestä on kulunut kolme vuotta, jolloin yritystulot aletaan verottamaan kuolinpesän osakkaiden tuloina.

Lesken tuloja ei sekoiteta kuolinpesän tuloihin, vaikka kuolinpesä olisi jakamatonkin. Lesken tulot verotetaan normaalisti lesken verotuksessa.