ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset:
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Lakiosa perinnöstä

Mikä on lakiosa?

Lakiosa on rintaperillisen oikeus perinnönjättäjältä jääneeseen omaisuuteen, vaikka vainaja on testamentannut omaisuuden toiselle. Lakiosan tarkoituksena on suojata rintaperillisen oikeutta perintöön. Lakiosa tulee kysymykseen, kun perinnönjättäjä on tehnyt omaisuudestaan testamentin ja tämän lisäksi hänellä on rintaperillisiä. Lakiosista ei siis automaattisesti puhuta jokaisen kuolinpesän kohdalla.

Oikeus lakiosaan on perinnönjättään rintaperillisillä, joita ovat perittävän suoraan alenevassa polvessa olevat jälkeläiset eli hänen lapsensa, lapsenlapsensa ja lapsenlapsenlapsensa jne. Mikäli perittävän omat lapset ovat kuolleet, tulevat heidän sijaansa sijaantulo-oikeuden mukaisesti siis heidän lapsensa.

Rintaperillisen lakiosaoikeus on ajankohtainen, kun perittävä on tehnyt omaisuudestaan testamentin jollekulle toiselle henkilölle. Testamentti on voitu tehdä jollekulle perillisistä tai kenelle tahansa muulle henkilölle. Perittävä ei voi siis testamentillaan tehdä rintaperillistään perinnöttömäksi eikä jättää hänelle perinnöstään lakiosaa pienempää osuutta.

Lakiosan määrä

Lakiosan määrä on puolet perilliselle lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta.

Esimerkki: Perinnönjättäjä A:lla on kolme lasta; B, C ja D. Perintökaaren mukaan perintö kuuluu heille ja kunkin lapsen perintöosa on 1/3. Perinnönjättäjä A on kuitenkin tehnyt testamentin ystävänsä E:n hyväksi. Nyt B, C ja D ovat testamentista huolimatta oikeutettuja lakiosiinsa, eli puoleen perintöosistaan. Kukin lapsi voi vaatia E:lle osoitetulla lakiosavaatimuksella 1/6 -osaa perinnöstä.

Lakiosan vaatiminen

Kunkin rintaperillisen on erikseen vaadittava lakiosaa. Esimerkiksi B:n yksin tekemä lakiosavaatimus ei kohdistu C:n ja D:n hyväksi, vaan heidän on omasta puolestaan esitettävä vastaavat vaatimukset. Lakiosavaatimus on osoitettava testamentinsaajalle. Ennen lakiosavaatimuksen tekemistä testamentinsaajan on pitänyt antaa testamentti todisteellisesti tiedoksi lakiosaan oikeutetuille perillisille.