Lakipuhelin – Asuntokauppariita

Asuntokauppariita - Eikö hankkimasi asunto vastaa mielestäsi sovittua?

Paljastuiko juuri ostamastasi asunnosta ikävä hajuhaitta, joka estää sinua asumasta siinä? Vai löysikö ostaja myymästäsi asunnosta kosteusvaurion? Se, kuka on vastuussa asunnon luovutuksen jälkeen ilmi käyneistä virheistä, ei aina ole päivänselvää.

Asuntokauppariidat ovatkin verrattain yleisiä. Tyypillisimmin riidat aiheutuvat piilevästä eli salaisesta virheestä tai siitä, ettei asunto vastaakaan ostajan mielessä sitä, mistä on sovittu ja mitä on oletettu. Koska kyse on usein suurista summista rahaa, on tilanne kaikkien kannalta parempi ratkaista mahdollisimman nopeasti. Riitatilanteessa tarvitaan lähes aina ulkopuolisen asiantuntijan apua.

 

Mietitkö, miten edetä asuntokaupan riitatilanteessa?

Oletko asunnon ostaja?

TEE VIRHEILMOITUS

myyjälle heti, kun havaitset virheen. Lain mukaan virheilmoitus on tehtävä kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta tai siitä, kun ostajan olisi pitänyt virhe havaita. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännössä kohtuullisena aikana on pidetty keskimäärin kolmesta neljään kuukautta.

TIETYIN POIKKEUKSIN

sinun on kuitenkin vedottava virheeseen kahden vuoden kuluessa asunnon hallinnan luovuttamisesta. Jos määräaika ylittyy, menetät oikeutesi vedota kyseiseen virheeseen.

MUISTA, ETTÄ

sinulla on virheen perusteella oikeus pidättyä maksamasta loppua asunto-osakkeen kauppahintaa siltä osin kuin se vastaa vaatimuksia, joihin hänellä virheen perusteella on oikeus. Maksusta pidättyminen ei kuitenkaan ole lopullinen ratkaisu virheeseen, vaan kyse on painostuskeinosta.

SINULLA ON

virheen seurauksena oikeus vaatia hinnanalennusta, kaupan purkua ja vahingonkorvausta myyjältä. Ostajan oikeuksiin ja virheen seuraamuksien laajuuteen vaikuttaa muun muassa se, mistä virheestä asiassa on kyse ja kuinka olennainen virhe on kyseessä.

MUISTA, ETTÄ

asuntokauppariitojen selvittämisessä tarvitaan usein ammattilaisen apua. Käänny siis epäröimättä asianajajan puoleen, kun epäilet ostamassasi asunnossa virhettä.

 

Oletko asunnon myyjä?

SUHTAUDU

ostajan esittämään reklamaatioon tosissaan, mutta asiallisen kriittisesti.

KÄÄNNY

välittömästi asiantuntevan asianajajan puoleen.

SAATAT

myös tarvita kokeneen rakennusalan ammattilaisen apua.

Lakipuhelin-etusivu-2

Oletko saanut mielestäsi aiheettoman reklamaation myymästäsi asunnosta?

Sekä myyjällä että ostajalla on velvoitteita

 

Kun myyt asuntoa, sinulla on tiedonantovelvollisuus. Se tarkoittaa sitä, että sitoudut antamaan ostajalle kaikki tarpeelliset tiedot asunnosta ja sen kunnosta totuudenmukaisesti.

Ostajalla puolestaan on asuntokaupassa selonottovelvollisuus. Kun olet ostamassa asuntoa, sinun oletetaan tutustuvan kaupan kohteeseen huolellisesti. Asunnon kuntoa on arvioitava huolellisesti siinä määrin, kun siitä voi saada myyntihetkellä selvää.

Asuntokauppariidassa ongelmaksi muodostuu se, jos ostajan kokema ikävä yllätys olisi kuulunut myyjän mielestä selonottovelvollisuuden piiriin ja ostajan mielestä myyjän tiedoksiantovelvollisuuden piiriin.

Näiltä riidoilta voidaan välttyä, kun ostaja perehtyy asuntoon huolellisesti ja myyjä huolehtii siitä, että ostajalla on kaikki tarpeellinen tieto asunnosta päätöstä tehdessään. Tiedot kannattaa kirjata tarkasti myös kauppakirjaan.

PIILEVÄ VIRHE ON IKÄVÄ YLLÄTYS

Joskus käy niin, että myyjä myy asunnon vilpittömästi hyväkuntoisena, mutta myöhemmin paljastuu, että asunnossa oli jo myyntihetkellä suuri remontin tarve. Tällaisesta ns. salaisesta virheestä on siis kysymys silloin, kun kummatkaan osapuolet eivät ole olleet tietoisia asuntoa rasittavasta merkittävästä virheestä myyntihetkellä. Piilevien virheiden taloudellinen merkitys on usein suuri, ja siksi ne aiheuttavatkin usein riitaisuuksia.

 

Esteettiset ja muut subjektiivisesti koettavat virheet

 

Aina virheet eivät ole selkeästi osoitettavissa. Jos olet ostanut hyväkuntoisen asunnon, mutta asuminen käy vaikeaksi esimerkiksi epämiellyttävän hajun tai häiritsevien äänien vuoksi, onko kyseessä virhe myyjän osalta?

Subjektiivisesti koettavat asiat kuten hajut, äänet, hyönteiset, naapurit, maisemat ja muut vastaavat seikat, ovat usein hankalimpia tapauksia asuntokauppariidoissa. Myyjä on voinut olla hajusta tai äänestä tietoinen, mutta se ei ole häirinnyt häntä. Tässä tapauksessa riidan aihe on siis se, onko kyseessä virhe vai ei.

Etkö tiedä, onko kyseessä virhe ja onko sinulla oikeus korvaukseen?

Jouduimme asuntokaupassa törmäyskurssille kiinteistönvälittäjän kanssa. Lakipuhelimen apu ratkaisi ongelmamme 5 minuutissa.

Kimmo 41 v.

Soitto lakipuhelimeen

VALMISTAUDU LAKIPUHELUUN

Kirjaa ylös kysymykset ja ota mahdollinen taustamateriaali lähellesi.

SOITTO LAKIPUHELIMEEN

Yksityiset

0600 111 33

Yritykset

0600 111 88

PUHELUUN VASTAA

aina lakimies ja saat avun nopeasti,

KESKUSTELE LAKIMIEHEN

kanssa asiat selviksi.