Lakipuhelin – Huoltajuusriita

Huoltajuusriidat - Sovinto joko sovittelussa tai käräjäoikeudessa

Eron yhteydessä vanhemmat voivat sopia lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta lapsen asuinkunnan lastenvalvojan luona. Sopimus voidaan panna käytäntöön, kun sosiaalilautakunta on vahvistanut sen.

Jos vanhemmille tulee lapsen huoltajuudesta ja elatuksesta erimielisyyksiä, niitä voidaan yrittää selvittää sovittelun avulla. Sovittelua voidaan pyytää lapsen asuinpaikan käräjäoikeudesta joko yhdessä tai erikseen, mutta molempien vanhempien täytyy suostua sovitteluun. Tuomioistuin päättää, aloitetaanko sovittelu.

Toinen tai molemmat vanhemmista voivat myös hakea asiaan ratkaisua käräjäoikeudesta. Käräjäoikeudelta voi myös hakea muutosta tuomioistuimen tai sosiaalitoimen vahvistamaan aiempaan päätökseen siinä tapauksessa, että vanhempien tai lapsen olosuhteet ovat muuttuneet.

Riitatilanteessa vanhempien on tärkeää hakea lainopillista apua lakimiesavustajalta. Valtion oikeusaputoimistot, yksityiset asianajajat ja muut lakimiehet, joilla on lupa toimia oikeudenkäyntiavustajana, voivat tarjota vanhemmille oikeudellista apua.

 

Mietitkö, miten edetä lapsen huoltajuutta koskevassa riidassa?

Huoltajuusriidan sovittelu

SOVITTELIJA JA ASIANTUNTIJA-AVUSTAJA

käyvät luottamuksellista keskustelua osapuolten kanssa sekä yhteisesti, että kummankin kanssa erikseen. Keskusteluita ei tallenneta eikä niistä laadita pöytäkirjaa.

JOS SOVITTELUSSA

päästään sopimukseen, tuomioistuin vahvistaa sen.

JOS TOINEN OSAPUOLI

ilmoittaa, ettei halua jatkaa, sovittelu lopetetaan. Sovittelu voidaan lopettaa myös sovittelijan toimesta mikäli hän havaitsee, ettei sovinnolle ole edellytyksiä.

Huoltajuusriidan sopiminen käräjäoikeudessa

JOS VAIN TOINEN VANHEMMISTA

on hakemuksen takana, käräjäoikeus varaa toiselle vanhemmalle tilaisuuden ilmoittaa kirjallisesti oman näkemyksensä hakemuksesta.

SIINÄ TAPAUKSESSA,

että vanhemmat ovat asiasta yksimielisiä, vanhempia ei kutsuta oikeuteen, vaan käräjäoikeus ratkaisee asian kirjallisesti.

JOS VANHEMMAT

ovat erimielisiä, käräjäoikeus ottaa asian käsittelyynsä. Käräjäoikeudella on velvollisuus ratkaista asia lapsen edun mukaisesti.

VALMISTELUISTUNNOSSA

selvitetään mistä riidellään ja onko asiassa mahdollista saada aikaan sovinto. Jos sovinto syntyy, käräjäoikeus antaa päätöksensä ja asian käsittely päättyy.

Lakipuhelin-etusivu-2

Haluatko hakea sovittelua, mutta et tiedä miten edetä?

 

Jos asiaan ei löydy sovintoa, voi käräjäoikeus pyytää sosiaaliviranomaisia selvittämään perheen tilanteen kotikäynnillä vanhempien luokse. He selvittävät myös lapsen mielipiteen ja tarvittaessa pyytävät tietoja muilta viranomaisilta.

Kun selvittely on valmis, asian käsittely jatkuu käräjäoikeudessa pääkäsittelynä. Tässä vaiheessa voidaan kuulla myös todistajia.

Vanhemmat saavat käräjäoikeuden päätöksen joko heti pääkäsittelyn jälkeen tai käräjäoikeuden ilmoittamana päätöksenantopäivänä.

Jos vanhemmat ovat tyytymättömiä käräjäoikeuden antamaan päätökseen, he voivat valittaa siitä hovioikeuteen.

Etkö tiedä, mitkä ovat oikeutesi huoltajuusriidassa?

Soitto lakipuhelimeen

VALMISTAUDU LAKIPUHELUUN

Kirjaa ylös kysymykset ja ota mahdollinen taustamateriaali lähellesi.

SOITTO LAKIPUHELIMEEN

Yksityiset

0600 111 33

Yritykset

0600 111 88

PUHELUUN VASTAA

aina lakimies ja saat avun nopeasti,

KESKUSTELE LAKIMIEHEN

kanssa asiat selviksi.