Lakipuhelin – Kiinteistökauppariita

Kiinteistökauppariita - Apua riitatilanteisiin

Kiinteistöjen kauppaa sääntelee maakaari. Se määrittää sekä ostajan että myyjän vastuut kiinteistökaupassa.

Yleisin syy kiinteistökauppariidalle on home- tai kosteusvaurio, joka paljastuu vasta kiinteistön luovutuksen jälkeen. Se, kuka on vastuussa kiinteistön luovutuksen jälkeen ilmi käyneistä virheistä, ei kuitenkaan aina ole päivänselvää. Myyjä on voinut myydä kiinteistön siinä uskossa, että kunto on kauppakirjassa kirjatun kaltainen, jolloin kyse on ns. piilevästä virheestä. Toisaalta voi olla epäselvyyttä siitä, milloin kyseessä on kiinteistön laatuvirhe ja milloin ei.

Koska kyse on usein suurista summista rahaa ja asiat voivat olla monimutkaisia, tarvitaan kiinteistökauppariitojen selvittämisessä lähes aina ulkopuolisen asiantuntijan apua.

 

Mietitkö, miten edetä kiinteistökaupan riitatilanteessa?

Oletko kiinteistön ostaja?

ILMOITA VIRHEESTÄ

myyjälle heti kun havaitset sen. Virheilmoitus täytyy tehdä kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta tai siitä, kun ostajan olisi pitänyt virhe havaita.

KOHTUULLISENA AIKANA

pidetään yleensä kolmesta neljään kuukautta, mutta kiinteistökaupan kohdalla myyjä voi olla vastuussa vielä viidenkin vuoden sisällä ilmoitetusta virheestä. Jos tuo määräaika ylittyy, menetät oikeutesi vedota kyseiseen virheeseen.

VOIT VAATIA

virheen seurauksena hinnanalennusta, kaupan purkua ja vahingonkorvausta myyjältä. Se, kuinka olennaisesta virheestä on kysymys ja onko esimerkiksi myyjä laistanut ilmoittamisvelvollisuudestaan, vaikuttavat oikeuksiisi ja virheen seuraamuksien laajuuteen.

MUISTA, ETTÄ

kiinteistökauppariitojen selvittämisessä tarvitaan usein ammattilaisen apua. Lakimiehen puoleen kannattaa kääntyä heti, kun epäilet ostamassasi kiinteistössä virhettä.

Oletko kiinteistön myyjä?

JOS KIINTEISTÖN

ostaja tekee sinulle virheilmoituksen myymästäsi kiinteistöstä, käänny asiantuntevan lakimiehen puoleen.

MIKÄLI KIINTEISTÖSTÄ

tarvitaan kuntoselvitys, käytä kokeneen rakennusalan ammattilaisen apua.

Lakipuhelin-etusivu-2

Oletko saanut mielestäsi aiheettoman reklamaation myymästäsi kiinteistöstä?

Myyjän ja ostajan velvoitteet kiinteistökaupassa

 

Kiinteistökauppa riitautuu yleensä siinä tilanteessa, kun ostaja kokee ettei ollut saanut riittävästi tietoa kiinteistön kuntoon vaikuttavista seikoista. Myyjä puolestaan voi kokea, että ostajan olisi pitänyt ottaa asiasta selvää itse.

Sekä myyjällä että ostajalla on kiinteistökaupassa velvoitteita.

Kiinteistön myyjällä on  tiedonantovelvollisuus. Myyjän tulee antaa ostajalle  totuudenmukaisesti kaikki tarpeellinen tieto kiinteistöstä ja sen kunnosta.

Ostajalla puolestaan on kiinteistökaupassa selonottovelvollisuus. Ostajan tulee tutustua ostettavaan kiinteistöön ja sen kuntoon niin tarkasti, kuin se on myyntihetkellä mahdollista.

Parhaiten riidoilta voidaan välttyä, kun molemmat osapuolet huolehtivat omista velvollisuuksistaan.  Kun tarvittavat tiedot on kirjattu kauppakirjaan, on mahdollisten riitatilanteiden selvittely helpompaa ja nopeampaa.

Piileväkin virhe on yleensä myyjän vastuulla

Aina kiinteistön olemassaoleva virhe ei ole selvillä myyntihetkellä. Myyjä voi myydä kiinteistön hyväkuntoisena, ja vasta myöhemmin paljastuu, että kiinteistössä oli jo myyntihetkellä suuri remontin tarve. Katto on voinut vuotaa paikkaan, jota ei oltu päästy kuntotarkastuksessa tutkimaan, tai kiinteistön alta paljastuu kostunut valesokkeli.

Tällaisesta ns. piilevästä eli salaisesta virheestä on siis kysymys silloin, kun kummatkaan osapuolet eivät ole olleet tietoisia kiinteistöä rasittavasta merkittävästä virheestä myyntihetkellä. Piilevien virheiden taloudellinen merkitys on usein suuri, ja siksi ne aiheuttavatkin usein riitaisuuksia.

 

Virhe vai mielipidekysymys?

 

Joskus on vaikea määrittää, onko ostajan oma kokemus virheestä oikeasti kiinteistön laatuvirhe. Muutoin hyväkuntoisessa kiinteistössä voi esimerkiksi paljastua hajuhaitta, joka ei ole terveydelle haitallinen, mutta häiritsee ostajaa niin paljon, ettei tämä pysty asumaan kiinteistössä. Tai käy ilmi, että naapuritontilla pidetään koiratarhaa, josta aiheutuu häiritsevää melua.

Tällaiset henkilökohtaisesti koettavat asiat kuten hajut, äänet, hyönteiset, naapurit, maisemat ja muut vastaavat seikat, ovat usein hankalimpia tapauksia kiinteistökauppariidoissa. Myyjä on ehkä ollut hajusta tai äänestä tietoinen, mutta se ei ole häirinnyt häntä. Onko siis kyseessä reklamaatioon oikeuttava laatuvirhe vai ei?

Etkö tiedä, onko kyseessä virhe ja onko sinulla oikeus korvaukseen?

Soitto lakipuhelimeen

VALMISTAUDU LAKIPUHELUUN

Kirjaa ylös kysymykset ja ota mahdollinen taustamateriaali lähellesi.

SOITTO LAKIPUHELIMEEN

Yksityiset

0600 111 33

Yritykset

0600 111 88

PUHELUUN VASTAA

aina lakimies ja saat avun nopeasti,

KESKUSTELE LAKIMIEHEN

kanssa asiat selviksi.