Lakipuhelin – Perintöasiat

Perintöasiat - Perukirja määrittää perintöveron määrän

Kun läheinen kuolee, tulee hoidettavien asioiden määrä usein ikävänä yllätyksenä kaiken surun keskellä. Yksi hoidettavista asioista on perunkirjoitus. Se tulee tehdä aina, kun Suomessa vakinaisesti asuva henkilö kuolee.

Perunkirjoituksessa selvitetään vainajan varat ja velat kuolinhetkellä, sekä laaditaan perukirja, joka määrittää perintöverotuksen. Perukirja on laadittava myös varattomasta pesästä.

 

 

 

Ole ajoissa perunkirjoituksen kanssa

 

Kuolinpesän osakkaiden tulee järjestää perunkirjoitus kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Jäljennös perukirjasta on toimitettava Verotoimistoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Mikäli perunkirjoitusta ei toimiteta, voivat osakkaat joutua vastaamaan vainajan veloista. Velkavastuuseen voi johtaa myös väärän tiedon antaminen tai tiedon salaaminen.

Perunkirjoitukseen kutsutaan kaikki kuolinpesän osakkaat, leski, sekä mahdolliset toissijaiset omaisuuden saajat. Toissijaisia perillisiä voivat olla esimerkiksi vainajan vanhemmat, sisarukset ja näiden jälkeläiset, sekä kaikki vainajan testamentissa mainitut perijät.

Mikäli odotettavissa on riitoja, kutsu perunkirjoitukseen kannattaa lähettää kirjattuna kirjeenä. Kun kutsut on lähetetty riittävän ajoissa, voidaan perunkirjoitus järjestää, vaikka kaikki osakkaat eivät ole tulleet paikalle.

Onko epäselvää, kuka osakkaista vastaa perunkirjoituksen järjestämisestä? Lakipuhelin neuvoo.

Keitä ovat ns. uskotut miehet?

Laki määärä, että kaksi uskottua miestä toimittaa perunkirjoituksen. Tämän lisäksi heidän tehtävänään on arvioida kuolinpesän varat ja velat.

Uskottujen miesten täytyy olla täysi-ikäisiä, mutta muuten uskotuille miehille ei ole erityisiä pätevyysvaatimuksia. Nimestä huolimatta myös nainen voi luonnollisesti olla uskottu mies.

Uskotut miehet valitsee yleensä perunkirjoituksen järjestämisestä vastaava osakas.

Mikäli perinnönjaossa tulee riitaa, on jokaisella pesän osakkaalla oikeus hakea tuomioistuimelta pesänjakajan määräämistä. Tällöin pesänjakaja tekee perinnönjaon.

 
Lakipuhelin-etusivu-2

Tuliko perinnönjaosta riitaa?

Mitä perukirjaan tulee kirjata:

Vainajan nimi, ammatti, kotipaikka

Syntymä- ja kuolinpäivä

Kuolinpesän osakkaat

Vainajan ja lesken varat ja velat sekä puolisoiden yhteiset varat ja velat

Maininta mahdollisesta avioehtosopimuksesta ja /tai testamentista, sekä niiden oikeaksi todistetut jäljennökset liitteenä

Perunkirjoituksen toimittamisaika ja paikka

Kaikki läsnäolijat

Tieto siitä, miten kutsu perunkirjoitukseen on toimitettu

Tieto henkilöstä, joka ilmoittaa pesän varat

Kaksi uskottua miestä

Mahdollinen testamentti

Jo annetut ennakkoperinnöt sekä perintöverotuksessa huomioitavat lahjat

Henkivakuutuskorvaukset

Sukuselvitys

Mahdolliset muut tarvittavat asiakirjat

Tarvitsetko apua oman testamenttisi laatimisessa?

Soitto lakipuhelimeen

VALMISTAUDU LAKIPUHELUUN

Kirjaa ylös kysymykset ja ota mahdollinen taustamateriaali lähellesi.

SOITTO LAKIPUHELIMEEN

Yksityiset

0600 111 33

Yritykset

0600 111 88

PUHELUUN VASTAA

aina lakimies ja saat avun nopeasti,

KESKUSTELE LAKIMIEHEN

kanssa asiat selviksi.