Lakipuhelin – Perukirja

Perukirja on osakasluettelo, omaisuusluettelo ja veroilmoitus.

Perukirja on perunkirjoituksessa laadittava asiakirja. Perukirja koostuu vainajan omaisuudesta ja velasta sekä mahdollisista henkivakuutuksista, lahjoituksista ja ennakkoperinnöstä. Siinä myös luetellaan kuolinpesän osakkaat. Tämän lisäksi, jos vainajalla on ollut avioehto tai testamentti, löytyvät ne liitteenä perukirjasta.

Perukirjalla on siis kolme pääasialista tehtävää. Se toimii osakasluettelona eli kuolinpesän osakkaat tulevat perukirjassa ilmi, omaisuusluettelona eli vainajan omaisuus ja velka tulevat ilmi ja veroilmoituksena eli verohallinto laskee valmiiksi perintöveron pesän osakkaille.

 

Perukirjan laadintaa kutsutaan perunkirjoitukseksi.

 

Perukirja tulee tehdä kolmen (3) kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Kuitenkin, jos on tarvetta, verotoimisto voi myöntää jatkoaikaa perukirjan tekemiselle.

Perukirjan voi laatia itsenäisesti tai ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Ulkopuolisen asiantuntijan tehtävänä on prosessin neuvominen sekä lomakkeiden täyttäminen. Kuitenkin, jos perukirjan haluaa laatia itsenäisesti, se ei vaadi aikaisempaa kokemusta perukirjan tekemisestä.

Perukirja on tehty oikein, kun siinä on ilmoitettu kaikki oleelliset asiat eli verottajan ja lain vaatimat tiedot.

Oletko pesänhoitaja? Sinulla on velvollisuus järjestää perunkirjoitus. Lakipuhelin neuvoo, miten toimit.

Pesänhoitaja järjestää perunkirjoituksen

Henkilö, jolla on hoidettavanaan pesän omaisuus, on lähtökohtaisesti velvollisuus järjestää perunkirjoitus. Perunkirjoitukseen tulee kutsua todisteellisesti kaikki kuolinpesän osakkaat. Perunkirjoitus ei kuitenkaan vaadi sitä, että jokaisen osakkaan tulisi olla paikan päällä.

Mikäli odotettavissa on riitoja, kutsu perunkirjoitukseen kannattaa lähettää kirjattuna kirjeenä. Kun kutsut on lähetetty riittävän ajoissa, voidaan perunkirjoitus järjestää, vaikka kaikki osakkaat eivät ole tulleet paikalle.

 
Lakipuhelin-etusivu-2

Apua! Minulla jäi osa tiedoista antamatta! Mitä teen?

Uudet varat ja velat ilmoitetaan täydennysperukirjalla

 

Koska perukirja koostuu vainajan omaisuudesta ja veloista, on tärkeää, että ne on ilmoitettu perukirjassa rehellisesti. Omaisuuden ja velkojen salaaminen sekä niistä väärän tiedon ilmoittaminen ovat rangaistavia tekoja. Teoista voidaan tuomita sakkoja tai jopa puolen vuoden vankeustuomio.

Kuitenkin on aivan normaalia, että perukirjan laatimisen jälkeen voi vielä ilmaantua uusia varoja ja velkoja. Ne voidaan ilmoittaa verottajalle täydennysperukirjalla, jota koskee samat muotovaatimukset kuin alkuperäistä perukirjaa.

Miten soitat lakipuhelimeen?

VALMISTAUDU
LAKIPUHELUUN

Kirjaa ylös kysymykset ja ota mahdollinen taustamateriaali lähellesi.

VALITSE OIKEA
LAKIPUHELIN

Yksityiset

0600 111 33

Yritykset

0600 111 88

PUHELUUN
VASTAA

aina lakimies ja saat avun nopeasti,

KESKUSTELE
LAKIMIEHEN

kanssa asiat selviksi.