Lakipuhelin – Vuokraukseen liittyvä riita

Vuokraukseen liittyvät riidat - Meiltä apua!

Onko vuokralainen jättänyt vuokrat maksamatta? Vai jättikö hän loppusiivouksen tekemättä? Kieltäytyykö vuokranantaja maksamasta takuuvuokraasi takaisin?

Vuokra-asioissa riidat koskevat usein maksamattomia vuokria. Joskus on myös epäselvää, kuuluvatko asuntoon vuokra-aikana tulleet kolhut normaalin kulumisen piiriin vai onko kyseessä korvattava vahingonteko.

Kun vuokra-asia riitautuu, voivat vuokranantaja ja vuokralainen yrittää neuvotella keskenään ja päästä näin asiassa yhteisymmärrykseen. Tämä on molemmille ylivoimaisesti helpoin ja edullisin tapa. Vuokrasopimus on hyvä käydä läpi yhdessä ja etsiä sieltä tarvittavia lisätietoja keskustelujen tueksi.

Jos sopimusehtojen tulkinta on kuitenkin osapuolille epäselvää, tarvitaan lainopillista apua. Riitatilanteessa asiaan voidaan hakea päätöstä käräjäoikeudesta tai kuluttajariitalautakunnalta.

 

Oletko epävarma siitä, kuinka tulkita vuokrasopimusta?

Haastehakemuksen oikea muoto on tärkeää

Mikäli riita koskee vuokranmaksua tai muuta vuokrasopimuksessa selkeästi määriteltyä asiaa, ei asiassa ole vuokranantajan näkökulmasta riitaisuutta. Tällöin asian vireille saattamiseen tarvitaan käräjäoikeudelle ainoastaan niin sanottu suppea haastehakemus.

Laaja haastehakemus tarvitaan yleensä tilanteessa, jossa riitaan ajaudutaan esimerkiksi vuokralaisen aiheuttamista vahingoista vuokra-asunnossa. Tällaisessa tilanteessa ratkaisun löytämiseen tarvitaan sopimuksen tarkempaa tulkintaa.

Molempia hakemuksia koskevat tarkat säännökset muodon ja sisällön suhteen. Asiassa kannattaakin ehdottomasti kääntyä lakimiehen puoleen, jotta hakemus olisi varmasti muodoltaan ja sisällöltään oikeanlainen.

 
Lakipuhelin-etusivu-2

Oletko saanu mielestäsi aiheettoman syytteen vuokra-asumiseesi liittyen?

Käräjäoikeuden käsittely

KIRJALLISEN HAASTEHAKEMUKSEN

toimittaminen käräjäoikeuden kansliaan.

HAASTEHAKEMUKSESSA

esitetään vaatimukset ja niiden perustelut. Hakemukseen on liitettävä se sopimus tai muu asiakirja, johon vaatimus perustuu.

KUN KÄSITTELIJÄ

on tutkinut haastehakemuksen, hän antaa haasteen, jossa hän kehottaa vastaajaa määräajassa vastaamaan vaatimuksiin kirjallisesti.

KÄRÄJÄOIKEUS

joko lähettää haasteen vastaajalle postitse, tai haastemies toimittaa sen.

SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ

vastaaja vastustaa kannetta, käsittely jatkuu valmisteluistunnossa, johon molemmat riidan osapuolet kutsutaan.

SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTEI

vastaaja ole lähettänyt vastausta, käräjäoikeus ratkaisee asian valmistelua jatkamatta. Yksipuolinen tuomio annetaan käräjäoikeuden kansliassa ilman, että kumpaakaan osapuolta kutsutaan oikeuden istuntoon.

RIITA-ASIAN PÄÄKÄSITTELYSSÄ

puheenjohtaja kertoo aluksi valmisteluiden tuloksista ja osapuolten vaatimuksista. Tämän jälkeen osapuolet voivat perustella vaatimuksensa tarkemmin.

OSAPUOLET SAAVAT PÄÄTÖKSEN

riita-asiaansa joko suoraan istunnon jälkeen, tai ilmoitettuna päivänä kansliasta.

JOS OSAPUOLET

ovat tyytymättömiä käräjäoikeuden päätökseen, he voivat hakea siihen muutosta hovioikeudelta.

Soitto lakipuhelimeen

VALMISTAUDU LAKIPUHELUUN

Kirjaa ylös kysymykset ja ota mahdollinen taustamateriaali lähellesi.

SOITTO LAKIPUHELIMEEN

Yksityiset

0600 111 33

Yritykset

0600 111 88

PUHELUUN VASTAA

aina lakimies ja saat avun nopeasti,

KESKUSTELE LAKIMIEHEN

kanssa asiat selviksi.