ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Omaisuuden hukkaaminen ennen ositusta

Omaisuuden hukkaaminen ennen ositusta

Omaisuuden hukkaaminen ennen ositusta johtaa varallisuuden vähentymiseen toisen puolison vahingoksi. Hukattu omaisuus voidaan huomioida osituksessa.

Puolisoiden tulee hoitaa avio-oikeuden alaista omaisuutta avioliiton aikana niin, että se ei aiheettomasti vähene toisen puolison vahingoksi. Tätä kutsutaan huolenpitovelvollisuudeksi. Huolenpitovelvollisuus ei estä puolisoa käyttämästä omaa varallisuuttaan haluamallaan tavalla, koska Suomessa on voimassa omaisuuden erillisyyden periaate myös avioliitossa aviopuolisoiden välillä. Huolenpitovelvollisuus estää kuitenkin tarkoituksellisen omaisuuden hukkaamisen toisen puolison vahingoksi. Huolenpitovelvollisuus ei pääty avioliiton purkautumiseen, vaan se jatkuu siihen osituksen toimittamiseen saakka.

Puoliso voi yrittää ”hävittää” omaisuuttaan ennen ositusta, koska se johtaa aina hänen kannaltaan edullisempaan lopputulokseen osituksessa ositettavan omaisuuden määrän vähentymisenä. Omaisuuden määrä vaikuttaa avio-osan suuruuteen ja tasinkoon. Jos omaisuutta on vähemmän, nämä kääntyvät puolisolle edullisemmaksi. Käytännössä puoliso voi siis myydä tai luovuttaa omaisuuttaan ennen osituksen toimittamista alihintaan tai kokonaan ilman vastiketta. Lisäksi omaisuutta voidaan myös ”hukata” eli piilottaa omaisuus väittäen sitä hävinneeksi.

Jos toinen puoliso hukkaa omaisuuttaan, toisella puolisolla on mahdollisuus saada suojaa puolison toimenpiteitä vastaan ennallistamis- eli restituutioperiaatteen kautta. Ennallistamisperiaatteella tarkoitetaan sitä, että alihintaan tai vastikkeetta luovutettu omaisuus otetaan huomioon omaisuuden osituksessa kuin se olisi edelleen tallella. Omaisuuden arvoksi otetaan sen laskennallinen arvo ositushetkellä.

Ennallistamisperiaatetta ei sovelleta silloin, kun omaisuutta on luovutettu normaalein kauppaehdoin, ilman hukkaamista. Tällöin ositettavan omaisuuden säästö ei ole kokonaisuudessaan vähentynyt, vaikka omaisuus onkin vaihtanut muotoaan.

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!