ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Adoption oikeusvaikutukset

Mitä oikeusvaikutuksia adoptiolla on?

Adoption seurauksena syntyy ottolapsen ja ottovanhempien sekä heidän sukulaistensa kesken samanlainen oikeudellinen suhde, kuin lapsella oli ennen adoptiota omiin biologisiin vanhempiinsa ja heidän sukulaisiinsa. Adoption seurauksena lapsen oikeudellinen suhde hänen aikaisempiin vanhempiinsa ja heidän sukulaisiinsa katkeaa. Ottolasta on kuitenkin pidettävä puolisoiden yhteisenä lapsena, jos puoliso on avioliiton aikana tai sen jälkeen kun avioliitto on purkautunut kuoleman johdosta yksin ottanut ottolapseksi toisen puolison lapsen.

Lapsen huolto, holhous ja vastuu lapsen elatuksesta siirtyvät adoptiossa ottovanhemmille. Samalla päättyy lapsen aikaisempien vanhempien velvollisuus vastata lapsen elatuksesta, huollosta ja holhouksesta.

Vahvistettua ottolapsisuhdetta ei voi purkaa, mutta se voi purkautua kahdessa erityistapauksessa. Adoptio purkautuu ensinnäkin silloin, jos ottovanhempi ja ottolapsi oikeusministeriön luvalla solmivat avioliiton keskenään taikka rekisteröivät parisuhteensa. Ottolapsisuhde voi purkautua myös uudella adoptiolla, jossa lapsi siirtyy uuteen perheeseen tai takaisin biologiseen perheeseensä.

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!