ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Avioehtosopimus avioeron varalta

Nykyisten avioerotilastojen valossa mahdolliseen avioeroon olisi syytä varautua avioehtosopimuksella.

Avioehtosopimus on puolisoiden välinen sopimus, jolla puolisot sopivat avio-oikeuden laajuudesta liitossaan. Avioehtosopimuksella voidaan myös kumota aikaisempi avioehtosopimus tai muuttaa sitä. Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti. Jos puoliso tai kihlakumppani vajaavaltaisuuden tai toimintakelpoisuuden rajoittamisen vuoksi ei ole oikeutettu itse tekemään avioehtosopimusta, hänen on hankittava siihen edunvalvojansa kirjallinen hyväksyminen.

Avioehtosopimus tulee voimaan, kun se on jätetty maistraattiin rekisteröitäväksi, eikä estettä rekisteröinnille ole. Avioehtosopimus ei tule voimaan, jos se on jätetty maistraattiin avioliiton purkauduttua tai sen jälkeen, kun avioeroa koskeva asia on tullut vireille. Avioehtosopimuksessa voidaan myös ilmoittaa puolisoiden välisistä irtaimen omaisuuden lahjoituksista, jotka maistraatti samalla rekisteröi ja mahdollisesti kuuluttaa siten kuin lahjoituksista on erikseen säädetty.

Avioehtosopimuksessa toisen tai molempien puolisoiden avio-oikeus voidaan poistaa jonkin tietyn omaisuuden osalta, esimerkiksi ennen avioliittoa hankitun omaisuuden osalta. Yleisin on kuitenkin avioehtosopimus, jolla molempien puolisoiden avio-oikeus on poistettu kaiken omaisuuden osalta, jo omistuksessa olevan ja tulevaisuudessa hankittavan. Tällöin omaisuuden osituksen sijaan toimitetaan omaisuuden erottelu, jossa kumpikin puolisoista ottaa omansa pesästä pois.

Avioehtosopimuksen merkitys onkin juuri siinä, että avio-oikeuden ulkopuolelle sovittua omaisuutta ei huomioida osituksessa toisen puolison hyväksi miltään osin. Esimerkiksi vanhempien pojalleen lahjoittama peltopalsta on voitu määrätä avio-oikeuden ulkopuolelle ja jää siksi osituksessa kokonaisuudessaan pojalle ja puolisoiden muun omaisuuden säästö puolitetaan osituksessa avio-oikeuden nojalla.

Oikeuskäytännössä on hyväksytty myös eroperusteinen avioehtosopimus. Voidaan siis sopia, että avioerossa ei avio-oikeutta ole, mutta kuoleman purkaessa liiton avio-oikeus on normaaliin tapaan olemassa. Ei liene mitään estettä sopia myös toisinpäin eli laatia kuolemaperusteinen avioehtosopimus.

Avioehtosopimus ei välttämättä ole ehdottomasti sitova. Sen määräyksistä voidaan poiketa tai se voidaan jättää kokonaan huomiotta osituksen sovittelussa, jos avioehtosopimuksen noudattaminen johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen.

Avioehtosopimuksen laatimista harkittaessa voi olla paikallaan miettiä myös muita omaa ja puolison taloudellista turvallisuutta tulevaisuudessa muotoavia oikeustoimia ja asiakirjoja. Esimerkiksi testamentti puolison turvaksi mahdollisen kuolemantapauksen varalta voi olla hyvinkin paikallaan. Lakimiehen puoleen kääntyminen ei yleensä ainakaan heikennä tulevaisuuden turvaa.

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!