ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Avio-oikeus toisen omaisuuteen

Mitä avio-oikeus toisen omaisuuteen tarkoittaa?

Avioliitossa kummallakin puolisolla on avio-oikeus toisen omaisuuteen. Avio-oikeus on odotusoikeus, joka toteutetaan puolisoiden välisen aviovarallisuussuhteen purkavassa omaisuuden osituksessa. Avio-oikeus ei siis millään tavalla vaikuta omaisuuden omistussuhteisiin avioliiton kestäessä. Avio-oikeuden nojalla eloonjäänyt puoliso ja kuolleen puolison perilliset taikka kumpikin puoliso saavat omaisuuden osituksessa pääsääntöisesti puolet puolisoiden omaisuuden säästöstä.

Käytännössä avio-oikeus tarkoittaa sitä, että enemmän omistava puoliso joutuu luovuttamaan vähemmän omistavalle omaisuuttaan tasinkona. Tasingon määrä selviää osituslaskelmassa, jossa on huomioitu avio-oikeuden alainen omaisuus. Kummankin puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöä verrataan keskenään ja todetaan kumpi omistaa enemmän. Ylivelkainen osuus merkitään osituslaskelmassa nollaksi, mikä joiltakin käytännön lakimiehiltä tahtoo toisinaan jäädä huomaamatta.

Avio-oikeutta ei ole omaisuuteen, josta avioehtosopimuksin taikka lahjakirjassa tai testamentissa on niin määrätty, eikä myöskään siihen, mikä on tullut sellaisen omaisuuden sijaan. Avio-oikeutta ei ole myöskään tällaisen omaisuuden tuottoon, jos niin on avio-oikeutta rajaavassa ehdossa määrätty. Eräisiin henkilökohtaisiin oikeuksiin, kuten tekijänoikeus, taikka sellaisiin oikeuksiin, joita ei saa luovuttaa, avio-oikeus voi olla rajoitettu. Avio-oikeussäännöstöä sovellettaessa on tällöin huomioitava se, mitä edellä mainituista oikeuksista on muutoin säädetty.

Puolison on hoidettava avio-oikeuden alaista omaisuutta niin, ettei se aiheettomasti vähene toisen puolison vahingoksi. Holtiton avio-oikeuden alaisen omaisuuden törsääminen voi johtaa vastikesäännösten soveltamiseen avioliiton purkauduttua toimitettavassa omaisuuden osituksessa.

Ennen avioliittoa tai sen aikana tekemässään avioehtosopimuksessa voivat kihlakumppanit tai puolisot määrätä, että avio-oikeutta ei ole sellaiseen omaisuuteen, joka jommallakummalla heistä on tai jonka hän myöhemmin saa. Samoin voidaan sopia siitä, että puolisolla on avio-oikeus omaisuuteen, johon hänellä aikaisemmin tehdyn avioehtosopimuksen perusteella ei olisi avio-oikeutta.

Jos puolison omaisuus on luovutettu konkurssiin, toinen puoliso voi poistaa kummankin puolison avio-oikeuden ilmoittamalla siitä kirjallisesti maistraatille vuoden kuluessa konkurssin alkamisesta. Maistraatti rekisteröi ilmoituksen.

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!