ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset:
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Kuolinpesän osakkaan vahingonkorvausvastuu

Voiko kuolinpesän osakas joutua vahingonkorvausvastuuseen?

Kuolinpesän osakas voi joutua vahingonkorvausvastuuseen pesänselvityksestä riippuvaista tahoa kohtaan, jos osakas kuolinpesää hallitessaan on tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut vahinkoa. Korvausta voidaan alentaa, jos tuottamus on vain lievää ja alennus vahingon määrä ja muut seikat huomioon ottaen harkitaan kohtuulliseksi. Usean korvausvelvollisen kesken on korvausmäärä jaettava sen mukaan kuin harkitaan kohtuulliseksi ottaen huomioon kunkin korvausvelvollisen viaksi jäävän syyllisyyden määrä ja muut asianhaarat.

Velkojien suojana osakkaiden yhteishallinnossa suorittamia toimenpiteitä vastaan on uhka osakkaiden henkilökohtaisesta velkavastuusta sekä mahdollisuus saada pesä pesänselvittäjän hallintoon. Osakkaat voivat myös edellä selostetuin tavoin joutua vahingonkorvausvastuuseen.