ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset:
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Vainajan velat ja kuolinpesän velat

Tärkeätä muistaa vainajan ja kuolinpesän veloista!

Luonnollisen henkilön kuolema ei lakkauta hänen mahdollisia velkasuhteitaan, ja sen vuoksi velkoja voi velallisen kuoleman jälkeen vaatia saataviaan vainajan oikeudenomistajilta.

Kuolinpesän osakkaat vastaavat vainajan veloista pääsääntöisesti vain vainajalta jääneellä omaisuudella. Tarvittaessa kaikki vainajan omaisuus voi mennä velkojen maksuun. Velkojien suojaksi osakkaat voivat määrätyin edellytyksin joutua vastaamaan vainajan veloista myös henkilökohtaisesti. Henkilökohtaisessa velkavastuussa osakkaat vastaavat veloista koko omaisuudellaan.

Perintökaaressa on useita henkilökohtaisen velkavastuun synnyttäviä perusteita. Näitä ovat etupäässä perunkirjoitusvelvollisuuden tai pesän virallisselvitykseen luovuttamisen laiminlyönti. Velkavastuun voi välttää luovuttamalla pesä virallisselvitykseen kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta. Kuolinpesän osakas kuitenkin välttyy henkilökohtaiselta velkavastuulta, jos kuolinpesässä on niin vähän varoja, että ne riittävät vain kohtuullisiin hautaus- ja perunkirjoituskustannuksiin. Ja jos omaisuutta on vain vähän tätä enemmän, tuomioistuimella on valta vapauttaa osakas velkavastuusta.

Ennen kuolinpesän virallisselvitykseen luovuttamisen kuukauden määräajan päättymistä tai ennenkuin velkojien kanssa on pesänselvittäjän hallinnossa tehty sopimus, ei pesän varoista saa maksaa vainajan velkaa. Tietyn velan saa kuitenkin maksaa, jos on pätevä syy olettaa, ettei velan maksamisesta aiheudu vahinkoa muille velkojille.

Henkilökohtaista velkavastuuta ei synny kuolinpesän osakkaalle, joka on vajaavaltainen tai jota edustaa edunvalvoja. Osakkaan holhooja tai edunvalvoja saattaa silti joutua vastuuseen vahingosta, jonka hän on toimenpiteillään tai laiminlyönnillään aiheuttanut pesän velkojille.

Henkilökohtaisen velkavastuun kuolinpesän osakkaalle eri perusteilla mahdollistava järjestelmä on kuolinpesän osakkaan kannalta ankara. Kuolinpesän osakkaan henkilökohtainen vastuu vainajan veloista voi syntyä varsin vähäisen laiminlyönnin tai myöhästymisen perusteella. Vastuu koskee kaikkia tunnettuja ja joissain tapauksissa myös tuntemattomia velkoja. Laista ei kuitenkaan löydy velkavastuun kohtuullistamisen mahdollistavaa säännöstä.

Kun osakkaalle on syntynyt henkilökohtainen velkavastuu, voi velkoja vaatia osakkaalta täyttä suoritusta riippumatta siitä, kuinka paljon vainajalta on jäänyt omaisuutta. Näin velkoja voi päästä jopa parempaan asemaan kuin mihin olisi päässyt ilman velkavastuun synnyttävää laiminlyöntiä.