ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset:
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Mikä on ennakkoperintö?

Ennakkoperintö on perinnön etukäteistä antamista

Ennakkoperintö on saantona lahja, oma saantotyyppinsä se ei ole. Ennakkoperintö on perittävän tai tietyissä tilanteissa perittävän puolison elinaikanaan perilliselle antama lahja, joka perittävän jälkeisessä perinnönjaossa otetaan ennakkoperintönä huomioon. Ennakkoperintö on siis eräänlainen perinnön etukäteismaksu, joka siksi vähentää perittävän kuoleman jälkeen erääntyväksi tulevaa ’maksua’.

Ennakkoperinnöksi saatetaan periaatteessa katsoa mikä tahansa osittain tai kokonaan vastikkeeton varallisuusjärjestely, jossa perillinen tosiasiassa saa lahjanluonteista etua perittävältä. Lahja voi olla esim. ilmainen käyttöoikeus, velan anteeksianto tai ylisuuren vastikkeen maksaminen. Sen lisäksi, että kyse on perittävän perillisen hyväksi määräämästä varallisuusedusta, edellytetään, että perittävän voidaan katsoa tarkoittaneen suorituksen ennakkoperintönä vähennettäväksi saajansa perintöosuudesta.

Perittävän tarkoitus voidaan todeta joko nimenomaisesta tahdonilmaisusta, olosuhteista tehtävistä päätelmistä tai laissa asetetuista oletussäännöistä. Ennakkoperintösäännöstö on pääosin tahdonvaltaista oikeutta. Perittävä voi siis aina määrätä, otetaanko hänen antamansa lahja ennakkoperintönä perinnönjaossa huomioon. Ja vaikka perittävä olisi toisin määrännyt, ennakkoperintöä ei perinnönjaossa välttämättä vähennetä, jos kukaan perillisistä ei sitä vaadi.

Ennakkoperintönä ei voida ottaa huomioon suoritusta, jonka tarkoituksena on ollut velaksianto tai takausvastuun täyttäminen. Perittävälle on tällöin syntynyt saamisoikeus perillistä kohtaan. Tätä ei aina käytännössä huomata. Vain jos perittävä on määrännyt tai tarkoittanut, ettei perillisen tarvitse maksaa velkaansa takaisin, voi kyse olla ennakkoperinnöstä.