ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset:
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Tasinkoprivilegi: Etuoikeus olla luovuttamatta tasinkoa

Tasinkoprivilegi eli tasinkoetuoikeus

Tasinkoprivilegillä tarkoitetaan etuoikeutta olla luovuttamatta tasinkoa toiselle puolisolle tämän ollessa konkurssissa taikka lesken oikeutta olla luovuttamatta tasinkoa kuolleen puolison perillisille. Kun puolison tai kuolleen puolison omaisuus on luovutettu konkurssiin, toinen puoliso tai tämän perilliset eivät ole velvolliset luovuttamaan omaisuutta tasinkona osituksessa. Osituksessa, joka toimitetaan ensiksi kuolleen puolison kuoleman jälkeen, ei eloonjäänyt puoliso ole velvollinen luovuttamaan omaisuuttaan tasinkona ensiksi kuolleen puolison perillisille.

Tasinkoetuoikeuteen ei leski oikeuskäytännön mukaan kuitenkaan voi pätevästi vedota puolison perintöoikeus –tilanteessa toimitettavassa omaisuuden jaossa eloonjääneen puolison ja ensiksi kuolleen puolison toissijaisten perillisten kesken, koska laillista ositusta ei tässä tilanteessa voida korkeimman oikeuden enemmistön mielestä toimittaa. Kysymyksessä oleva jakotoimitus ei ole perinnönjako, joka edellyttää ositusta, vaan erityissäännelty jako puolisonsa perineen lesken elinaikana, ja kyseistä jakoa ei ilman lesken myötävaikutusta voida saada lesken elinaikana aikaan.