ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset:
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Pesänselvittäjän hakeminen

Kuolinpesä voidaan osakkaiden yhteishallinnon sijasta määrätä pesänselvittäjän hallintoon. Pesänselvittäjän määrää hakemuksesta tuomioistuin. Pesänselvittäjän määräämisen jälkeen osakkaat eivät voi enää edustaa kuolinpesää, vaan asiavaltuus siirtyy pesänselvittäjälle. Jokaisella kuolinpesän osakkaalla on itsenäinen oikeus hakea pesänselvittäjän määräämistä.

Oikeus hakea pesänselvittäjää on myös testamentin toimeenpanijalla, erityisjälkisäädöksen saajalla ja henkilöllä, jolla on oikeus ajaa kannetta testamentin tarkoitemääräyksen toteuttamisesta. Myös avustukseen oikeutettu henkilö, joka ei ole kuolinpesän osakas, voi hakea pesänselvittäjän määräämistä. Pesänselvittäjä voidaan lisäksi määrätä pesän tai vainajan velkojan hakemuksesta. Pesän osakkaan velkoja voi myös tulla hakijana kysymykseen, jos pesän osakkaan osuus kuolinpesästä on velkojan saatavan maksamiseksi ulosmitattu.