ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset:
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Perukirjan liitteet

Perukirjan liitteet toimitetaan perukirjan mukana verottajalle. Liitteeksi otetaan kaikki asiakirjat, joilla on olennaista merkitystä pesän tilan selville saamiseksi.

Perukirjan liitteet

Perukirjan liitteet vaihtelevat tilanteen mukaan. Yksiselitteistä listaa siitä, mitä pitää ottaa perukirjan liitteeksi, ei ole. Yleinen sääntö on, että perukirjan liitteeksi oheistetaan kaikki asiakirjat, jotka ovat tarpeen pesän tilan selville saamiseksi. Liitteeksi ei voi kuitenkaan laittaa ”liikaa” asiakirjoja. Ylimääräiset liitteet eivät sinänsä huononna perukirjaa millään tavalla eikä tee siitä virheellistä, mutta turhien asiakirjojen kuljettaminen tai lähettäminen on tietenkin ylimääräistä työtä lähettäjälle ja vastaanottajalle.

Perukirjan liitteitä tarvitaan myös eritavalla siitä riippuen, kuka on perukirjan vastaanottaja. Ensinnäkin perukirja on toimitettava verottajalle perintöverotusta varten. Verottajalle toimitetaan jäljennökset perukirjasta, testamentista ja avioehtosopimuksesta. Lisäksi jäljennökset ositus- ja perinnönjakokirjoista, jos sellaisia on tehty. Verottaja ei tarvitse enää automaattisesti sukuselvityksiä, vaan niitä pyydetään vasta tarvittaessa.

Kuolinpesän asioiden hoitaminen pankissa vaatii aina perukirjaa. Tässä yhteydessä tarvittavia liitteitä ovat sukuselvitys täydellisenä, testamentit, avioehtosopimukset sekä ositus- tai perinnönjakokirja, jos sellaisia on tehty. Niin ikään pankkiin tarvitsee toimittaa valtakirjat, jos sellaisia on osakasten kesken annettu.

Perukirjan laatimista varten tarvitaan kasata seuraavat asiakirjat: Kuolinpesän velat ja maksut, saldotodistukset pankkitileistä, lainhuudatustodistukset kiinteistöistä, isännöitsijän todistukset asunto-osakkeista, sukuselvitys (eli virkatodistukset), testamentit, avioehtosopimukset, perinnöstä luopumista koskevat ilmoitukset, tositteet henkivakuutuskorvauksista sekä kaikki muut asiakirjat, jotka ovat tarpeellisia pesän tilan selville saamiseksi. Nämä asiakirjat pitää pesän ilmoittajan säilyttää itsellään perukirjan liitteinä, jolloin siitä voidaan antaa tietoja kullekin tarvitsijalle sen mukaan kuin kulloinkin on tarpeen.