ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset:
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Perukirjan sukuselvitys

Perukirjan sukuselvitys tarkoittaa sitä virkatodistusten kokonaisuutta, joka hankitaan sen selvittämiseksi, ketkä ovat perillisinä kuolinpesän osakkaita.

Perukirjan sukuselvitys

Perukirjan liitteeksi on aina ehdottomasti otettava sukuselvitys. Sukuselvitys koostuu virkatodistuksista. Sukuselvityksen pohjasi perinnönjättäjästä, vainajasta tilataan virkatodistukset jokaiselta paikkakunnalta, missä hän on asunut sen jälkeen, kun on täyttänyt 15 -vuotta siihen saakka, kunnes on kuollut. Virkatodistusten tilaaminen aloitetaan siltä paikkakunnalta, jossa perinnönjättäjä on kuollut. Siis viimeisestä asuinpaikasta. Virkatodistus tilataan joko seurakunnalta (ns. kirkonkirjoista) taikka maistraatista. Maistraatti antaa otteita väestörekisteriä, missä jokainen kansalainen on kirjattuna. Väestörekisterin otteesta tai seurakunnalta saatavasta virkatodistuksesta käy ilmi perinnönjättäjän vanhemmat, puolisot (entiset ja nykyiset) ja lapset. Viimeisimmästä virkatodistuksesta käy ilmi se paikkakunta, mistä perinnönjättäjä on kyseiselle paikkakunnalle muuttanut. Seuraava virkatodistus pitää tilata tästä aikaisemmasta asuinpaikasta ja niin edelleen, kunnes virkatodistusten ketju on katkeamaton siitä hetkestä alkaen, kun perinnönjättäjä on täyttänyt 15 -vuotta siihen päivään, kun hän on kuollut.

Jos joku perillistä on kuollut tai luopunut perinnöstä, hänestä on tehtävä samanlainen sukuselvitys ei katkeamaton virkatodistusten ketju 15 -vuotiaasta siihen päivään, kun hän on luopunut perinnöstä.

Lisäksi osakkaista, jotka siis saadaan selville perinnönjättäjän sekä kuolleen tai perinnöstä luopuneen osakkaan sukuselvityksen avulla, on tilattava ns. elossaolotodistukset ja liitettävä perukirjaan. Elossaolotodistusta ei tarvita, jos osakkaan, esim. perinnönjättäjän lapsen, elossaolotieto selviää perinnönjättäjän jostakin virkatodistuksesta.