ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset:
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Perukirjan täydentäminen

Perukirjan täydentäminen tehdään silloin, kun varsinaiseen perukirjaan ei ole merkitty kaikkea sitä, mitä vainaja omisti tai oli velkaa tai sieltä puuttuu muu olennainen tieto.

Perukirjan täydentäminen

Perukirjan täydentäminen tehdään laatimalla täydennysperukirja. Täydennysperukirjan laatiminen perustuu perintökaaren säännökseen. Perintökaaren mukaan ”Jos perunkirjoituksen jälkeen ilmaantuu uusia varoja tai velkoja, on kuukauden kuluessa laadittava täydennys- tai oikaisukirja.”

Perukirjan täydentämiseen ryhdytään siis silloin, kun varsinaista perukirjaa laadittaessa, on unohdettu merkitä jokin oleellinen tieto perukirjaan. Tilanne voi myös olla sellainen, että mitään ei unohdeta merkitä, mutta perinnönjättäjän omaisuudesta tai veloista jonkun osan olemassaolosta ei pesän ilmoittaja tai kukaan asiaan osallisista ole ollut tietoinen.

Kun perukirjaa täydennetään, ei perunkirjoitusta tarvitse tehdä kokonaan uusiksi. Perunkirjoitustilaisuuden järjestelyissä on kuitenkin soveltuvin osin noudattava varsinaisen perunkirjoitustilaisuuden järjestelyitä, eli kaksi uskottua miestä ja pesän ilmoittaja pitää vähintään olla paikalla ja muille oikeudenomistajille on varattava mahdollisuus tulla paikalle.

Täydennysperukirjaan merkitään täydennettävä omaisuus tai velka taikka muu tietoa, minkä jälkeen täydennysperukirja toimitetaan perukirjan tavoin verottajalle. Liitteitä ei tarvitse toimittaa toista kertaa.