ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset:
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Perunkirjoitukseen kutsuminen

Perunkirjoitukseen kutsuminen tehdään kirjallisesti tai suullisesti. Kutsu on toimitettava kaikille pesän osakkaille ja muille oikeudenomistajille.

Ketkä kutsutaan perunkirjoitukseen

Perunkirjoitukseen on toimitettava kutsu ensinnäkin pesän osakkaille. Pesän osakkaita ovat perilliset ja leski niin kauan, kunnes ositus lesken ja perinnönjättäjän perillisten välillä on toimitettu. Käytännössä ositusta ei ole toimitettu ikinä ennen perunkirjoitusta ja vaikka ositus olisikin toimitettu, voi leskellä olla muu peruste olla läsnä perunkirjoituksessa. Leski on siis vakio kutsuttava, samoin kuin perillisetkin. Jos joku perillisistä luopuu perinnöstä, hänen sijaan tulevat perilliset on kutsuttava perunkirjoitukseen. Luopuvaa perillistä ei tarvitse kutsua, joskaan hänen läsnäolonsa ei tee perunkirjoituksesta yhtään huonompaa.

Perillisten ja lesken lisäksi kutsuttavia ovat muuta oikeudenomistajat. Tällaisia ovat erityistestamentin saajat sekä toissijaiset perilliset. Toissijainen perillisasema voi syntyä sekä silloin, kun leski perii puolisonsa että silloin, kun testamentissa on määrätty omaisuuden ensisaajasta ja viimesaajasta. Joskus voi poikkeuksellisesti olla muitakin henkilöitä, joilla on oikeus kuolinpesään sillä tavalla, että heidän oikeuksiensa turvaamiseksi heidät on kutsuttava perunkirjoitukseen. Tapauskohtaisesti pitää harkita siis se, kenen oikeuksiin perunkirjoituksen toimittaminen vaikuttaa ja kaikki sellaiset henkilöt on kutsuttava paikalle.

Miten kutsutaan

Kutsut perunkirjoitukseen on toimitettava hyvissä ajoin. Kutsu on hyvä laittaa kirjallisesti, mutta se ei ole ehdoton edellytys. Etenkin perheet, jotka ovat läheisissä väleissä, sopivat perunkirjoituksen ajasta ja paikasta suullisesti keskenään. Kutsussa on mainittava perunkirjoituksen aika ja paikka.