ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset:
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Perunkirjoituksen kulku

Perunkirjoituksen kulku

Perunkirjoituksen kulku

Uskottujen miesten valitseminen

Perunkirjoitus lähtee liikkeelle siitä, että pesän ilmoittaja, se kenen hallussa pesä on tai kuka parhaiten tuntee pesän tilan, valitsee kaksi uskottua miestä perunkirjoitusta toimittamaan.

Aineiston kasaaminen

Pesän ilmoittaja käy uskottujen miesten kanssa läpi, mitä asiakirja-aineistoa sekä muita tietoja perunkirjoitusta varten tarvitaan. Tällaisia ovat esimerkiksi sukuselvitys, tieto pankkitilien saldoista kuolinpäivältä, tiedot veloista, testamentit, osakkaiden yhteystiedot, tieto omaisuudesta ja omaisuuden arvostaminen ja niin edelleen. Aineiston kasaamisen voi tehdä joko pesän ilmoittaja tai uskotut miehet taikka molemmat yhdessä.

Perukirjan luonnoksen laatiminen ja koolle kutsuminen

Saamiensa tietojen ja asiakirja-aineiston perusteella uskottu mies laatii perukirjasta luonnoksen. Perukirjan luonnos on hyvä liittää siihen kutsuun, joka toimitetaan kaikille perinnönjättäjän oikeudenomistajille. Kutsu toimitetaan kirjallisesti tai suullisesti. Erityistä muotovaatimusta kutsusta ei ole lukuunottamatta tietenkin sitä, että kutsussa on mainittava perunkirjoituksen aika ja paikka. Aina perukirjan luonnosta ei ole toimiteta oikeudenomistajille heitä kutsuttaessa. Näin toimitaan etenkin tilanteissa, missä kuolinpesä on yksinkertainen ja kutsuttavat ovat keskenään läheisiä ja kutsut toimitetaan suullisesti.

Perunkirjoitustilaisuus

Perunkirjoitustilaisuuden aluksi todetaan läsnäolijat ja merkitään heidät perukirjaan. Sen jälkeen valmiiksi luonnosteltu perukirja käydään läpi kohta kohdalta, jolloin siihen voidaan tehdä korjauksia ja lisäyksiä. Lopuksi perukirja päivätään ja allekirjoitetaan.

Jälkitoimet

Perunkirjoituksen jälkeen perukirjasta toimitetaan kopio verottajalle sekä niille osakkaille, jotka eivät olleet perunkirjoituksessa läsnä. Pesän ilmoittaja pitää kuolinpesän aineiston alkuperäisenä hallussaan myöhempää tarvetta varten.