ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset:
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Perunkirjoituksen laiminlyönti

Perunkirjoituksen laiminlyönti johtaa lopulta siihen, että käräjäoikeus määrää sopivaksi katsomansa henkilön perunkirjoitusta suorittamaan.

Perunkirjoituksen laiminlyönti

Perukirjan laatiminen on sen pesän osakkaan velvollisuus, joka pitää kuolinpesää hallussaan taikka joka muuten parhaiten tuntee pesän tilan. Perunkirjoitus on perinnönjättäjän oikeudenomistajien tekemä veroilmoitus siitä omaisuudesta, mitä heille perintönä tulee. Samoin kuin muutkin veronalaiset tulot, myös perinnöt on ilmoitettava verottajalle.

Perukirjan laatii kaksi uskottua miestä, joille toimeksianto annetaan.  Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa perinnönjättäjän kuolemasta. Perukirja on jätettävä verottajalle kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta.

Perintökaari sisältää säännöksen perunkirjoituksen laiminlyönnistä. Sen mukaan jos perunkirjoituksen toimittaminen on laiminlyöty, käräjäoikeuden tulee veroviraston ilmoituksesta määrätä sopiva henkilö toimituttamaan perunkirjoitus.