ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset:
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Perunkirjoituksen lainvoimaisuus – onko sellaista?

Perunkirjoituksen lainvoimaisuus ei ole käsitteenä olemassa ollenkaan. Perukirjalla ei ole sellaista virallista asemaa, että se voisi lainvoimaistua.

Perunkirjoituksen lainvoimaisuus

Perunkirjoituksella on kaksi funktiota. Ensinnäkin perunkirjoituksessa laadittava perukirja toimii veroilmoituksena. Perukirjan perusteella verottaja tekee perintöverotus päätökset. Toisekseen perukirja toimii myöhemmän mahdollisen osituksen ja perinnönjaon pohjana. Perukirjalla on siis informaatioarvoa myös pesän osakkaille itselleen.

Perukirja on luonteeltaankin osakkaiden laatima asiakirja, joskin uskotut miehet sen käytännössä laativat, mutta sen perusteella, mitä osakkaat ilmoittavat. Kuolinpesän osakkaat voivat siis olennaisesti vaikuttaa perukirjan sisältöön.

Jos perukirjaan jää virheellisyyksiä, ne on aina jälkikäteen oikaistavissa. Jos perukirjasta on tullut puutteellinen, sitä voidaan ja pitääkin täydentää tekemällä täydennysperukirja. Tämän vuoksi perukirjasta ei tule kerralla ”lopullista” asiakirjaa, joka millään tavalla voisi lainvoimaistua. Osakkaat eivät ole myöskään myöhemmässä vaiheessa perunkirjoituksen jälkeen sidottuja perunkirjoituksessa määriteltyihin omaisuuden arvoihin. Perinnönjaossa perukirjan arvoista saadaan poiketa osakkaiden sopimuksella. Käytännössä hyvin laadittu perukirja on kuitenkin se pohja, jonka päälle perinnönjakokin rakentuu.