ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset:
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Perunkirjoituksen lisäaika

Perunkirjoituksen lisäaika haetaan verottajalta silloin, kun perunkirjoitusta ei ehditä toimittaa kolmen kuukauden kuluessa perinnönjättäjän kuolemasta.

Perunkirjoituksen lisäaika

Perunkirjoituksen toimituttaa se henkilö, joka parhaiten tuntee pesän tilan. Häntä kutsutaan pesän ilmoittajaksi. Pesän ilmoittaja kutsuu perunkirjoitusta pitämään kaksi uskottua miestä. Uskotut miehet arvioivat pesän varat ja velat. Pesän varat ja velat sekä muut pesää koskevat tiedot ilmoittaa uskotuille miehille pesän ilmoittaja. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen (3) kuukauden kuluessa kuolemasta.

Jos perunkirjoitusta ei ehditä toimittaa siihen varatussa ajassa, pitää verottajalle tehdä kirjallinen hakemus lisäajan saamiseksi. Lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamisen pidentämiseksi voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta on käytävä ilmi se, kenen jälkeen pidettävään perunkirjoitukseen lisäaikaa haetaan. Lisäksi hakemuksessa pitää mainita, kuka lisäaikaa hakee ja mihin saakka lisäaikaa pyydetään.

Lisäaikaa voidaan hakea myös perunkirjoituksen jättämiselle. Kun perunkirjoitus on pidetty, pitää perukirja jättää verottajalle 1 kuukauden kuluttua perunkirjoituksen pitämisestä. Jos tähän ei syystä tai toisesta pystytä, pitää hakea  perunkirjoituksen jättöajalle pidennystä. Hakemus tehdään samoin kuin perunkirjoituksen toimittamisajan pidennyshakemus.