ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset:
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Perunkirjoituksen tekeminen

Perunkirjoituksen tekeminen on sen velvollisuus, joka parhaiten tuntee pesän tilan. Häntä kutsutaan pesän ilmoittajaksi. Aikaa on 3 kk.

Perunkirjoituksen tekeminen

Perunkirjoituksen toimituttaa se henkilö, joka parhaiten tuntee pesän tilan (perintökaari). Häntä kutsutaan pesän ilmoittajaksi. Pesän ilmoittaja kutsuu perunkirjoitusta pitämään kaksi uskottua miestä. Uskotut miehet arvioivat pesän varat ja velat. Pesän varat ja velat sekä muut pesää koskevat tiedot ilmoittaa uskotuille miehille pesän ilmoittaja. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen (3) kuukauden kuluessa kuolemasta. Ellei siihen aikatauluun ehditä, voi verottajalta pyytää kirjallisella hakemuksella lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiselle.

Perunkirjoitukseen kutsutaan kaikki kuolinpesän osakkaat ja muut oikeudenomistajat. Kuolinpesän osakkaita ovat perinnönjättäjän perilliset, yleistestamentin sajaat sekä leski siihen saakka, kunnes ositus on toimitettu. Muina oikeudenomistajina perunkirjoitukseen kutsutaan erityistestamentin saajat sekä toissijaiset perilliset tai toissijaiset testamentin saajat. Osalliset kutsutaan perunkirjoitukseen kirjallisesti tai suullisesti. Kutsussa on mainittava perunkirjoituksen aika ja paikka. Jokaisella osallisella on läsnäolo-oikeus perunkirjoituksessa, mutta ei velvollisuutta. Perukirja voidaan laatia, kun vähintään pesän ilmoittaja sekä kaksi uskottua miestä ovat yhtäaikaa saapuvilla.

Perukirjassa käydään läpi osakkaat ja muut oikeudenomistajat, pesän tila yleisesti kuten vainajan avioliitot ja mahdollinen avioehtosopimus, tehdyt testamentit ja henkivakuutukset, perinnöstä luopujat, läsnäolijat ja niin edelleen. Näiden jälkeen luetellaan pesän varat ja velat.

Perunkirjoitukseen voi valtuuttaa toisen henkilön omasta puolestaan. Läsnäolijat allekirjoittavat perukirjan. Perukirjasta pitää toimittaa jäljennös verottajalle.