ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset:
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Pesänselvittäjän korvausvastuu

Pesänselvittäjän korvausvastuu aktualisoituu vahingonkorvausvastuuna, jos pesänselvittäjä on omalla toiminnallaan aiheuttanut vahinkoa kuolinpesälle.

Pesänselvittäjän korvausvastuu

Kuolinpesä syntyy sillä hetkellä, kun henkilö kuolee. Jokaisen kuolleen henkilön jälkeen jää kuolinpesä. Kuolinpesä on verotusyhtymä ja se on voimassa niin kauan, kunnes kyseinen kuolinpesä tulee kokonaan jaetuksi. Kuolinpesä on siis olemassa perinnönjaon loppuun toimittamiseen saakka.

Ensivaiheessa kuolinpesä pitää selvittää. Kuolleen henkilön henkilökohtaisista omistuksista, veloista, oikeuksista ja velvollisuuksista tulee kuolinhetkestä alkaen kuolinpesän omistuksia, velkoja, oikeuksia ja velvollisuuksia. Pesänselvityksen tarkoituksena on saattaa pesä jakokuntoon.

Pesänselvittäjällä tarkoitetaan virallisesti käräjäoikeuden määräämää pesänselvittäjää, joka toimivalta on pesän osakkaista riippumaton. Pesänselvittäjä toimii kuolinpesässä itsenäisesti. Pesänselvittäjällä on kattava toimivaltuus toimia kuolinpesän puolesta ja kuolinpesän lukuun. Pesänselvittäjän velvollisuutena on hoitaa kuolinpesän asioita kuolinpesän kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Jos pesänselvittäjä aiheuttaa vahinkoa pesälle, hän voi joutua siitä korvausvastuuseen. Perintökaaren mukaan; jos pesänselvittäjän on toimessaan noudatettava kaikkea huolellisuutta ja hänen on korvattava vahinko, minkä hän tahallansa tai huolimattomuudesta on aiheuttanut pesälle tai jollekin, jonka oikeus on pesänselvityksestä riippuvainen. Kuitenkin voidaan, jos pesänselvittäjän viaksi jää vain lievä huolimattomuus, korvausta alentaa tai hänet kokonaan vapauttaa korvausvelvollisuudesta, milloin se vahingon suuruuteen ja muihin seikkoihin nähden harkitaan kohtuulliseksi.