ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset:
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Pesänselvitysvelat

Pesänselvitysvelat ovat etusijalla

Pesänselvitysvelat maksetaan pesän päältä ennen perinnönjako sekä ennen muita velkoja. Pesänselvitysveloilla on etusija muihin velkojiin.

Pesänselvitys toimenpiteenä

Kuolinpesä syntyy sillä hetkellä, kun henkilö kuolee. Jokaisen kuolleen henkilön jälkeen jää kuolinpesä. Kuolinpesä on verotusyhtymä ja se on voimassa niin kauan, kunnes kyseinen kuolinpesä tulee kokonaan jaetuksi. Kuolinpesä on siis olemassa perinnönjaon loppuun toimittamiseen saakka.

Ensivaiheessa kuolinpesä pitää selvittää. Kuolleen henkilön henkilökohtaisista omistuksista, veloista, oikeuksista ja velvollisuuksista tulee kuolinhetkestä alkaen kuolinpesän omistuksia, velkoja, oikeuksia ja velvollisuuksia.

Mitkä velat ovat pesänselvitysvelkoja

Pesänselvitysvelkoja ovat kaikki ne velat, jotka ovat tarpeellisia kuolinpesän tilanteen selville saamiseksi. Pesänselvitysvelkoina maksetaan esimerkiksi kaikki asiakirjakustannukset ja viranomaisille menevät maksut. Perunkirjoitusta varten pitää tehdä sukuselvitys eli hankkia virkatodistuksia vainajasta ja osakkaista. Pankista pitää hankkia todistuksia ja kenties aukaista tallelokeroa. Maanmittauslaitokselta voi joutua tilaamaan otteita tai selvityksiä kiinteistöistä. Omaisuutta pitää arvostaa joskus ulkopuolisen asiantuntijan kuten kiinteistövälittäjän toimesta. Kaikki tällaiset kulut ovat pesänselvitysvelkaa. Samoin pesänselvitysvelkaa on perunkirjoituskustannukset ja mahdollisen pesänselvittäjän ja pesänjakajan kustannukset.

Pesänselvitysvelkojen etusija

Pesänselvitysveloilla on etusija kaikkiin muihin velkojiin nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen kuin kuolinpesästä maksetaan muita velkoja, sieltä maksetaan ns. pesän päältä pesänselvitysvelat. Pesänselvitysvelat ovat etusijalla, koska ilman pesänselvitysvelan synnyttämistä ei edes saataisi selville oikealla tavalla muita velkoja. Pesänselvitysvelat maksetaan myös luonnollisesti kokonaan pois ennen kuin perintöä aletaan jakamaan, samoin kuin muutkin pesän velat maksetaan ennen perinnönjakoon ryhtymistä.