ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

Lakipuhelin

Yksityiset
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Rekisteröity parisuhde: Rekisteröintimenettely

Parisuhde voidaan rekisteröidä Suomessa, kun ainakin toinen parisuhteen osapuolista on suomen kansalainen ja hänellä on asuinpaikka täällä. Rekisteröinti on mahdollista, vaikka kumpikaan ei olisi suomen kansalainen, jos molemmilla on ollut asuinpaikka Suomessa vähintään kaksi (2) vuotta ennen rekisteröintiä.

Parisuhteen rekisteröinti tapahtuu maistraatissa tai käräjäoikeudessa. Parisuhde rekisteröidään allekirjoittamalla rekisteröintiasiakirja. Puolisoiden lisäksi sen allekirjoittaa läsnä oleva siviilivihkimiseen oikeutettu viranomainen. Siviilivihkimiseen oikeutettuja viranomaisia ovat esimerkiksi käräjätuomarit sekä maistraatin henkikirjoittaja.
Viranomaisen ei tarvitse kysyä puolisoilta, tahtovatko he rekisteröidä parisuhteen toistensa kanssa, mutta näin voidaan tehdä. Puolisoiden halutessa rekisteröinti voidaan suorittaa muuallakin, kuin edellä mainituissa paikoissa, mutta tällöin se ei välttämättä ole maksutonta. Virka-ajan ulkopuolella suoritetusta rekisteröinnistä peritään maksu.

Edellytyksenä rekisteröinnille on, että maistraatti on tutkinut rekisteröidyn parisuhteen esteet, eikä tällaisia ole ollut.

Rekisteröity parisuhde päättyy kuten avioliittokin. Se purkautuu, kun toinen puolisoista kuolee, tai kun purkamista haetaan tuomioistuimelta. Purkamista haetaan samalla tavalla kuin avioeroa.