ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos

Mikäli toimija joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta antaa arvopaperien ammattimaisessa markkinoinnissa tai hankkimisessa elinkeinotoiminnassa arvopaperiin liittyviä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja tai vaihtoehtoisesti jättää asianmukaisesti antamatta sellaisen arvopaperiin liittyvän tiedon, jonka laki velvoittaa antamaan ja joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan sanotun arvopaperin arvoon; taikka mikäli henkilö arvopaperimarkkinalain mukaista tiedonantovelvollisuutta täyttäessään antaa vastaavan arvopaperiin liittyvän totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon, katsotaan tämän syyllistyvän arvopaperimarkkinoita koskevaan tiedottamisrikokseen. Arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.